top of page

Falkenbergs stiftelse

Om stipendet:

Stiftelsen ble opprettet i 2006 basert på en testamentarisk gave fra førstekonservator Johannes (”Johs.”) Falkenberg, og er oppkalt etter ham og hans hustru. Formålet er å gi økonomisk støtte til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Også etablerte forskere med behov som ikke dekkes av forskningsprogrammene, kan søke midler fra fondet. Søknadsfrist er 1. mai hvert år. Søknad skal inneholde en prosjektbeskrivelse med budsjett og tidsplan, samt søkerens CV. Søknad sendes til stiftelsens forretnings-fører, advokat Anita Holm Larsen, på e-post ahl@holmlarsen.no med kopi til styreleder Leif Pareli på pareli@online.no Det skal leveres en kort rapport når arbeidet er gjennomført. De søkere som får avslag, får en kort begrunnelse for hvorfor søknaden ikke ble innvilget.


Om Johannes Falkenberg:


Johs. Falkenberg (1911 – 2004) var en nestor innenfor faget sosialantropologi eller etnografi. Han var siden 1930-tallet tilknyttet Etnografisk Museum, etter hvert som førstekonservator. Hans feltarbeid i Laksefjord i Finnmark var den første studien av et samisk lokalsamfunn som ble publisert her i landet. Han gjorde også feltarbeid blant sørsamene på Røros og andre steder. I 1949 fikk han stipend for å gjøre feltarbeid blant australske aboriginer, og dette ble hans hovedinteresse i de følgende årene. Blant hans publikasjoner nevnes Kin and Totem (1964), som var hans doktorgradsavhandling, og grunnlaget for at han ble innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi. Kort før pensjonsalder ble Johs. Falkenberg kallet til stillingen som bestyrer for den samiske avdelingen ved Norsk Folkemuseum, og han gjenopptok der sitt samiske materiale og skrev flere artikler med tema derfra. I 1981 gikk han av for aldersgrensen, men fortsatte i flere år sitt skrivearbeid ved Folkemuseet.

Comments


bottom of page