top of page
Image by Sigmund

Læresteder og forskningsinstitutter

På denne siden finner du en oversikt over læresteder og forskningsinstitutter som tilbyr antropologiutdanning og muligheter for forskning innenfor antropologi. I dag undervises det i antropologi ved fire institusjoner i Norge, og disse instituttene driver også med forskning. Men antropologer arbeider også i mange andre akademiske miljøer utenfor de tradisjonelle universitetsinstituttene. Derfor har vi også samlet en liste med ulike forskningsinstitutter hvor antropologer arbeider og hvor det er muligheter for å bedrive antropologisk forskning. Ta en titt på listen nedenfor for å finne ut mer om antropologiutdanning og forskningsmuligheter innenfor dette spennende og stadig viktigere fagfeltet.

Hvor kan du utdanne deg til antropolog?

Det finnes fire steder der det undervises antropologi i Norge idag

oslo_logo_website.png

UNIVERSITETET I OSLO

uiblogo_0.jpeg

UNIVERSITETET I BERGEN

uitlogo.png

NORGES ARKTISKE UNIVERSITET- TROMSØ

2 TYPER MASTER:

Institusjoner med antropologisk forskning i Norge:

I dag finnes det antropologer i mange akademiske miljøer utenfor de tradisjonelle instituttene på de store universitetene. På mange steder inngår antropologer i tverrfaglig arbeid.

Her er en liste over noen institusjoner med antropologisk forskning.

 

Chr. Mikkelsen Institute

https://www.cmi.no/ 

 

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

https://www.fni.no/

Høgskolen i Innlandet (HINN) 

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap - https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-helse-og-sosialvitenskap

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

https://www.samfunnsforskning.no

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

https://www.niku.no/

 

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ved Department of International Environment and Development Studies - https://www.nmbu.no/en/faculty/landsam/department/noragric

NTNU Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet

​Ved Institutt for sosialantropologi - https://www.ntnu.no/sosant

Norsk Polarinstitutt

https://www.npolar.no

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

https://www.nupi.no/

Oslo Metropolital University - Storbyuniversitetet

Ved de fleste fakultetene og svært mange av instituttene, og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Kontaktpersonen for antropologene i Oslo Met er Sissel Egden: sisseleg@oslomet.no.

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

https://www.prio.org/

UiT Norges arktiske universitet

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) - https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88153

Universitetet i Agder

Ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging - https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/institutter/institutt-for-global-utvikling-og-samfunnsplanlegging

Universitetet i Bergen

Ved Institutt for sosialantropologi - https://www.uib.no/antro#

Ved Universitetsmuseet i Bergen, avdeling for kulturhistorie - https://www.uib.no/kulturhistorie

 

Universitetet i Oslo​

Ved Sosialantroplogisk Insititutt (SAI) - https://www.sv.uio.no/sai/

Ved Kulturhistorisk museum - https://www.khm.uio.no/forskning/

Ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM) - https://www.sum.uio.no/

Ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk (IKOS) - https://www.hf.uio.no/ikos/

bottom of page