Form

Ledige stillinger

Her publiserer vi stillinger relevant for antropologistudenter og ferdig utdannede antropologer. Om du har en stilling du ønsker at vi promoterer her, send oss en epost på naf@antropologi.org

Forandringsfabrikken_Morten-Brun-1024x595.jpeg

01

Forandringsfabrikken (FF) leter etter deg eller dere som vil være med å systematisk formidle kunnskap direkte fra barn til utdanningsinstitusjoner og oppvekstledere i Norge.

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 17.05.

02

Forandringsfabrikken søker to prosjektarbeidere til oppfølging av barn og unge

Er du menneskevarm, engasjert og har du litt tid og plass, i tillegg til studier eller annet? FF leter nå etter 2 fine folk i Oslo-området, som vil være med å invitere med flere, følge opp og samarbeide med proffer på Østlandet. Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 17.05. 

Forandringsfabrikken_Morten-Brun-1024x595.jpeg
data-analytics.jpeg

03

KS søker dyktig analytiker med gode formidlingsevner!

Interesse for visualisering av data? KS søker nå seniorrådgiver til oppfølging av arbeidet med ASSS  (Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner).

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 18.05.

04

Vil du jobbe som statsforvalter i Vestland?

Utdannings- og verjemålsavdelinga har no ledig ei fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar på utdanningsområdet med kontorstad på Leikanger. Arbeidet omfattar tilsyn, klagebehandling, tilskotsforvaltning, oppfølging av statlege satsingsområde og informasjons- og rettleiingsoppgåver.

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 15.05. 

33Leikanger_02.09_Foto_Vegard_Aasen_4_1_de1ton.jpg
fsvajvfrfvhubtjevnas.webp

05

Chr. Michelsen Institute is looking for Senior researchers in poverty and global health

CMI invites applications from engaged, entrepreneurial, and academically strong researchers. We have three vacant positions, preferably for established researchers with a proven academic track record. Les mer om stillingen herSøknadsfrist er 24.06.

06

Oslo Kommune søker Fagkonsulent skolebehov

Vikariatet er en god mulighet for en nyutdannet, gjerne med samfunnvitenskaplige fag i fagkretsen, for å komme inn i et spennende felt. Den som ansettes vil inngå i et lite og samarbeidsfokusert team, som bidrar til å sikre skolebehovet i Oslo på kort og lang sikt. I tillegg kommer rapporteringsoppgaver.

Les mer om stillingen her.  Søknadsfrist er 12.05. 

Oslo-Kommune-Ny-Logo.png
NUCC-logo-1-For-lys-bakgrunn-Farger.png

07

NUCC is looking for an intern

Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce is looking for a motivated intern with an interest in business, communication, and event organization. You will be involved in Implementation of NUCC media strategy, communication with members and partners, event management (planning, logistics, and promotion), and project management (planning and research). Read more about the position here. Deadline is 22th of May. 

08

SOS-barnebyer søker politisk rådgiver

SOS-barnebyer søker etter en politisk rådgiver som skal arbeide med myndighetskontakt og politisk påvirkning for barns rettigheter i Norge. Vi ser etter deg som har interesse for barns rettigheter og erfaring fra politisk/interessepolitisk arbeid. Les mer om stillingen her.  Søknadsfrist er 15.05. 

V75pzXL7_400x400.png
FIP2bZtX0AkyZEW.jpeg

09

Sikt søker studentassistenter

Er du student som planlegger å fortsette studiene dine i Bergen? Sikt trenger studentassistenter som kan jobbe med dokumentering og kvalitetssikring av forskningsdata enten på deltid ved siden av studier, heltid gjennom sommeren eller i ettårig engasjement. 

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 23.05.

10

NAV søker design researchere

"Som design researcher i NAV vil du jobbe med å utforske og forstå brukernes behov og situasjon, og deres forhold til NAVs digitale og analoge produkter og tjenester." Søker spesifikt mastergrad i sosialantropologi eller tilsvarende faglig bakgrunn fra høyskole eller universitet, der etnografisk metode og feltarbeid er en vesentlig del av utdannelsen. Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 22.05. 

standard_compressed_sy73baaf.jpeg
696_1840863158.png

11

NINA søker samfunns-vitenskapelige forskere

"Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det ledig inntil tre stillinger for forskere med samfunnsvitenskapelig kompetanse og interesse for problemstillinger knyttet til naturforvaltning og bærekraftig utvikling."

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 01.06.

12

UiT søker Førstekonsulent/ rådgiver ved Eksamenstjenesten

Stillingens ansvar og arbeidsoppgaver vil være knyttet til eksamensadministrasjon, herunder planlegging og praktisk gjennomføring av eksamen, saksbehandling, samt systemarbeid i våre datasystemer tilknyttet eksamen. Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist er 17.05. 

Screenshot 2022-05-11 at 11.07.52.png