top of page
Form

Ledige stillinger

Her publiserer vi stillinger relevant for antropologistudenter og ferdig utdannede antropologer. Stillingene kan sorteres ut i fra krav til utdanningsnivå. Om du har en stilling du ønsker at vi promoterer her, send oss en epost på naf@antropologi.org

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353912975

Politisk rådgiver

Som politisk rådgiver vil du være ordførerens nærmeste sparringspartner og helt sentral i å utvikle og kommunisere politikk som gjør Oslo til verdens beste lille storby. Ordføreren er hovedstadens fremste politiske representant, med et brennende engasjement for barn og unges oppvekstsvilkår, og å skape en inkluderende by for alle. Du vil være med på å sette dagsorden og utvikle våre politiske løsninger i tråd med Oslo Høyres partiprogram og byrådets politiske plattform.

Søknadsfrist:

9. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353977382

Forskningsrådgiver (Seniorrådgiver)

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig et 1 års vikariat som forskningsrådgiver (seniorrådgiver SKO 1364). Stillingen er en av to seniorrådgivere ved museet som jobber med forskningsadministrativ støtte til museets forskere. Assisterende museumsdirektør er nærmeste overordnede.

Søknadsfrist:

9. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=351259299

Experience Architect

Som XA vil du være ansvarlig for å lede brukerundersøkelser, analysere data og avdekke innsikt for å styrke konseptfasen og realiseringsfasen i vårt rammeverk som er bygget etter design thinking-prinsippene. Du vil også samarbeide med tverrfaglige team for å forstå både brukerbehov og designutfordringer, samt utvikle og vedlikeholde brukerpersonas, brukerreiser og andre områder som faller under fagområdet Experience Design.

Søknadsfrist:

10. jun. 2024
https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=353970934

Barn av Rusmisbrukere søker generalsekretær

I rollen som generalsekretær blir du den øverste ansvarlige for organisasjonen, og du vil jobbe tett med engasjerte kolleger både i administrasjonsteamet og i styret. For å fylle rollen er det avgjørende å kunne sette retning og strategisk utvikle organisasjonens arbeid i møte med brukernes behov. Du er en samlende, motiverende, trygg og lyttende leder. Og du har evnen til å kommunisere godt med alle, du bygger tillit og du trives i rollen med å fronte en stor og mangfoldig gruppe i samfunnet.

Søknadsfrist:

10. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353822878

PhD-kandidat søkes til forskningsprosjekt om seksuell vold og seksuell kontroll

NKVTS søker faglig engasjert og motivert doktorgradsstipendiat til forskningsprosjektet "Seksuell vold og -kontroll på tvers av minoritets- og majoritetssamfunn". Hensikten med forskningsprosjektet er å sammenligne unges utøvelse av og utsatthet for seksuell vold og -kontroll i individualistiske og kollektivistiske kulturer. Vold i en individualistisk kultur anvendes for å beskrive vold i kjæresterelasjoner mens vold i kollektivistiske kulturer anvendes for å beskrive seksuell vold og -kontroll utøvd i en storfamiliekontekst, som f.eks tvangsekteskap og negativ sosial kontroll.

Søknadsfrist:

12. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=355238018

Rådgiver/seniorrådgiver naturmangfold og bærekraftige matsystemer

Vi søker en initiativrik og teamorientert medarbeider med et sterkt engasjement for en mer rettferdig verden. Som rådgiver får du mulighet til å koordinere kunnskapsrike og engasjerte representanter fra ForUMs medlemsorganisasjoner, spille en sentral rolle i norsk sivilsamfunns innsats for naturmangfold og bærekraftige matsystemer, og samarbeide tett med internasjonalt sivilsamfunn.

Søknadsfrist:

16. jun. 2024
https://www.finn.no/job/positions/ad.html?finnkode=349922639

PHD-stilling i etikk, miljøfilosofi og økoteologi

Det teologiske fakultet har ledig stilling som stipendiat innenfor etikk, miljøfilosofi og økoteologi. Stillingen er knyttet til UiO:Demokrati-prosjektet DEMOCRISIS: Democracy and Climate Crisis. Prosjektet analyserer klimakrisen fra ulike faglige perspektiver og vil undersøke om klimavippepunkter også innebærer en krise for demokratiet.

Søknadsfrist:

20. jun. 2024
https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=354654768

Vil du lede og utvikle det fremste forbrukerpolitiske miljøet i Norge?

Endringer i samfunnet påvirker økonomien og kjøpekraften hos norske forbrukere. Økonomisk ulikhet gir også økt forbrukersårbarhet for flere. Den digitale utviklingen og overgangen til et bærekraftig samfunn påvirker alt forbruk og alle forbrukere. Det gjør behovet for sterke og oppdaterte forbrukerrettigheter enda større, og fordrer også at forbrukerne nås gjennom ulike kanaler med troverdig og forståelig informasjon.

Søknadsfrist:

20. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=354909654

Samfunnsplanlegger

Hei, du som tenker på å skifte jobb, og kanskje flytte på deg!

Vi søker deg som er brennende opptatt av utvikling og utforming av tettsteder, hytteområder og lokalsamfunn. Du er interessert i å ta vare på kulturlandskap og naturområder, men også videreutvikle tettsted og næringsområder.

Søknadsfrist:

20. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353268262

PhD Fellowship - The Political Psychology of AI

While some optimistic viewpoints suggest that AI may serve as a catalyst for and equalizer of political participation, alternative perspectives raise concerns about the potential adverse impacts of AI, which could pose threats to democratic engagement and its overall functionality. The doctoral candidate will engage in research projects centered around political psychology, investigating the psychological effects of AI, and in particularly generative AI such as large language models (e.g., Gemini, Grok, ChatGPT, CoPilot, MyAI) or image models (e.g., DALLE, Midjourney), has on political attitudes, trust in democratic institutions, and the extent of civic engagement.

Søknadsfrist:

30. jun. 2024
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/263993/phd-candidate-in-social-anthropology

PhD-kanditat

The project may explore issues such as how people understand the role peatlands play in a sustainable future; what it means to restore peatland landscapes in a time of increasing pressure, degradation, and collapse; how people practically involve themselves with peatlands and how such efforts affect their knowledge and understanding; and what peatlands can tell us about the relations between science, policy, and society in times of global environmental change. We seek someone who is interested in newer environmental anthropology, open to theoretical innovation, and motivated to do in-depth ethnographic fieldwork.

Søknadsfrist:

15. aug. 2024
bottom of page