top of page
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=167840932

Spennende prosjektlederstilling i Norsk-Ukrainsk Handelskammer

Vi jobber aktivt for å støtte våre medlemmer med å øke handelen mellom Norge og Ukraina. I dag har vi over 140 medlemmer, omtrent likt fordelt mellom norske og ukrainske bedrifter og institusjoner med interesser i Ukraina. Støtte til Ukraina er i dagens situasjon høyt prioritert av norske myndigheter. NUCC er midt i en 3-årig avtale med det norske Utenriksdepartementet om økonomisk støtte til et næringsutviklingsprogram, med formål om å øke samhandel og bidra til et godt forretningsklima i Ukraina. Nåværende prosjektet går til utgangen av 2024, med et potensial for forlengelse eller oppstart av nytt prosjekt.

Søknadsfrist:

https://apply.interfolio.com/130356?fbclid=IwAR1V0GKt7lLVJQ3XoBmISj0wXO80gb2RmcuyDZFVgzsgf2VUOzuNSzfccrk

Assistant Professor of Cultural Anthropology at Dartmouth Collage

The Department of Anthropology at Dartmouth College invites applications for a tenure-track position at the rank of Assistant Professor, with initial appointment as a postdoctoral fellow. We seek a cultural anthropologist whose scholarship focuses on the study of inequality, such as social problems that emerge from or are reinforced by forms of structural violence and marginalization, and whose work as a scholar-teacher contributes to more equitable futures. We are especially interested in applicants whose research involves the use of visual or multi-modal methods and forms of knowledge production. We welcome applications from individuals whose work contributes to ethnographic theory and practice.

Søknadsfrist:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=308951255

Two PhD positions - Digitalisation and Society, Høyskolen i Østfold

Would you like to become a PhD student at Østfold University College's PhD programme Digitalisation and Society ? The PhD programme promotes interdisciplinary research on digital transformations in society. Research in the programme explores how digital technologies are intertwined with society, and the interplay between societal aspects and digital technologies. The development of digital technology and its integration into a range of different areas and levels fundamentally change the way we act and interact with our surroundings.

Søknadsfrist:

1. okt. 2023
https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/?show=159730&fbclid=IwAR0_GLgwQKjr7MPInwIXJox3LGpJTQMHVXxv3TBPxWz96dtWoIykjIkyPzE

Assistant Professor in African Studies at University of Copenhagen

The position will be located at the Centre of African Studies, and will be part of a collaboration between the Centre of African Studies and the Centre for Privacy Studies. The Centre of African Studies is engaged in research and teaching in African Studies, and is concerned with the complex realities, challenges, and possibilities of a simultaneously localized and globalized Africa.

Søknadsfrist:

1. okt. 2023
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=320209922

Bufetat søker Rådgiver/ seniorrådgiver

Ønsker du å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag? Bufetat, region sør, søker seniorrådgiver/rådgiver som ønsker å utvikle og forvalte et spennende fagfelt innenfor adopsjon. Ved region kontoret i Tønsberg, seksjon faglig støtte, er det ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver i 100 % stilling innen området adopsjon.

Søknadsfrist:

2. okt. 2023
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=317692139

Transparency International Norge søker rådgiver/spesialrådgiver

En av våre medarbeidere går over i ny jobb og TI Norge søker en samfunnsengasjert rådgiver/spesialrådgiver i fast stilling.

Søknadsfrist:

5. okt. 2023
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=318704812

Stipendiat i miljøansvar og bærekraftig utvikling

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i miljøansvar og bærekraftig utvikling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillingen er ledig fra 1. januar 2024. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Søknadsfrist:

8. okt. 2023
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/249929/pedagog-samfunnsviter?fbclid=IwAR1xs2Piw6bGWA2R0BCFYBbnJAWlr8x-r2okcv508kLN5ALJL_vrt-Vkk6w

UiO søker Pedagog - Samfunnsviter

Trives du med å undervise? Er du opptatt av mulighetene og begrensningene ved kunstig intelligens i forskning og studier? Har du i tillegg en mastergrad i pedagogikk eller et samfunnsvitenskapelig fag? Da håper vi at du søker jobb ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) i høst.

Søknadsfrist:

8. okt. 2023
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=321184321

IMDi søker Rådgiver/seniorrådgiver

Synes du det høres spennende ut å jobbe med kompetanseheving, fagutvikling og formidling? Liker du å samarbeide på tvers for å finne nye og kreative løsninger slik at flyktninger og innvandrere får innpass i arbeidslivet? Da kan det være at det er akkurat deg vi er på jakt etter! IMDi utlyser to faste stillinger og et vikariat (med 1 års varighet fra oppstart) som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsavdelingen.

Søknadsfrist:

8. okt. 2023
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=318840034

Stipendiatstilling-Samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Det er ledig en 3-årig stipendiatstilling innen sosialt arbeid og barnevern ved Institutt for sosialfag knyttet til et prosjekt som skal undersøke samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap, studieretning Sosialt arbeid og Sosialpolitikk.

Søknadsfrist:

9. okt. 2023
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=318842372

Stipendiatstilling innen utdanningsrelatert forskning og teoretisk kunnskapsutvikling i sosialt arbeid

Det er ledig en treårig PhD-stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag innen temaområdet utdanningsforskning og teoretisk kunnskapsutvikling i sosialt arbeid. Det er stort behov for forskning på ulike problemstillinger knyttet til utdanningene i sosialt arbeid og deres bidrag til profesjonalisering av sosialarbeidere som jobber i et stadig mer komplekst og krevende arbeidsfelt. Det er blant annet behov for forskning på pedagogiske metoder og hvordan de bidrar til kunnskap- og teoriutvikling, forholdet mellom utdanning og praksisfeltet, og andre sentrale tema innenfor utdanningsforskning. Forskning på utdanning av sosialarbeidere er av avgjørende betydning for kvaliteten på undervisningen og kvalifiseringen av studenter.

Søknadsfrist:

9. okt. 2023
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=321344928

Vil du ha en nøkkelrolle i norsk kvinnebevegelse? Vil du bli Norges kvinnelobbys første ansatte?

Norges kvinnelobby (NKL) søker organisasjonssekretær. Vi søker en allsidig og engasjert feminist som vil være med å bygge opp Norges kvinnelobby som en viktig paraplyorganisasjon for norsk kvinnebevegelse.

Søknadsfrist:

10. okt. 2023
Form

Ledige stillinger

Her publiserer vi stillinger relevant for antropologistudenter og ferdig utdannede antropologer. Stillingene kan sorteres ut i fra krav til utdanningsnivå. Om du har en stilling du ønsker at vi promoterer her, send oss en epost på naf@antropologi.org

bottom of page