top of page
Form

Ledige stillinger

Her publiserer vi stillinger relevant for antropologistudenter og ferdig utdannede antropologer. Stillingene kan sorteres ut i fra krav til utdanningsnivå. Om du har en stilling du ønsker at vi promoterer her, send oss en epost på naf@antropologi.org

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=346787961

Jurist eller samfunnsvitar og interessert i integreringsfeltet?

Vi har ledig to faste stillingar i Integreringsavdelinga i seksjon for arbeidsmarknadsintegrering og juridiske oppgåver. Ei av dei to stillingane kan vere aktuell for ein samfunnsvitar.
Seksjonen har ansvar for arbeidsmarknadsintegrering av flyktningar, og forvaltar ordningar som introduksjonsprogrammet, norskopplæring for vaksne innvandrarar og Jobbsjansen.

Søknadsfrist:

21. apr. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=344690908

Forsker hos KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Vi søker en samfunnsvitenskapelig forsker med kvantitativ metodekompetanse og gjerne også med erfaring fra kirke-, religions- eller livssynsforskning. Vi søker en forsker med et høyt publiseringsnivå som kan jobbe tverrfaglig og bidra til KIFOs forskning på religion og livssyn i dagens Norge.

Søknadsfrist:

1. mai 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=301811075

Spesialrådgivere samfunnspolitikk og myndighetskontakt

Vi styrker vårt samfunnspolitiske arbeid og engasjement, og skal nå rekruttere flere medarbeidere innen områdene samfunnspolitikk og myndighetskontakt.Vi søker proaktive rådgivere som raskt kan omsette og iverksette muligheter til handling, og trives i spennet fra det strategiske til det operative, med skiftende oppgaver.

Søknadsfrist:

1. mai 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=208362935

Førsteamanuensis grøn samfunnsutvikling

Høgskulen tilbyr Bachelorgrad i nyskaping og regenerativ utvikling, samt ei rekke enkeltkurs der fokus er grøn nyskaping tufta på natur- og/eller kulturressursar. Høgskulen har også ei omfattande satsing på forsking- og oppdragsverksemd innanfor same temafelt.

Søknadsfrist:

3. mai 2024
https://www.finn.no/job/positions/ad.html?finnkode=348178012

Førsteamanuensis/førstelektor i organisasjon og ledelsesfag

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, institutt for organisasjon, ledelse og styring, har ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i organisasjon og ledelsesfag tilknyttet ekstern finansiert virksomhet.

Søknadsfrist:

12. mai 2024
bottom of page