top of page
Image by Kevin Hendersen

Interesseorganisasjoner

Velkommen til vår oversiktside over interesseorganisasjoner knyttet til antropologi i Norge! Disse interesseorganisasjonene representerer et mangfold av faglige perspektiver og engasjementer innen antropologifeltet.
 

Vet du om en interesseorganisasjon som passer inn her? Ta kontakt på naf@antroplogi.org

da6715_e52eee02e9a944b1b19c731826040a65~

Nettverk for sosialantropologi og sosialt arbeid

Mange sosialantropologer jobber opp mot virksomheter knyttet til sosialt arbeid. I dette nettverket er vi interessert i å utforske nye mulighetsrom, sammensetninger og utfordringer som gjør seg gjeldende i dette krysningsfeltet.

bottom of page