Norsk Antropologisk Tidsskrift

Norsk antropologisk tidsskrift er et forum for formidling av sosialantropologisk forskning og meningsytring, og henvender seg til forskere (antropologer og andre samfunnsvitere), studenter og allment interesserte lesere.

Tidsskriftet publiserer originale, empiriske og komparativt funderte artikler, debattinnlegg, bokanmeldelser, filmanmeldelser og lignende. Tidsskriftet anmelder bare verker som vedrører norsk antropologisk forskning, eller nordisk/international antropologisk forskning med norsk bidrag eller relevans. Det kommer ut med fire utgaver årlig, fordelt på to enkeltutgaver og et dobbeltnummer. Publiseringsspråket er norsk, men artikler på dansk, svensk og unntaksvis engelsk vurderes også. 

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access) og kan leses her.

 

Tidsskriftet er eid av Norsk antropologisk forening og utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Redaktørene for perioden 2019-2021 er:

Ada Engebrigtsen, forsker 1, Oslo Met og Peter Crawford, professor, UiT.

E-post: nat-redaksjon@antropologi.org

Se mer her: https://www.idunn.no/nat 

 

Redaktør for bokanmeldelser er Kirsten Danielsen

kdan@oslomet.no

Bøker til omtale og bokomtale-manuskripter sendes til:

NOVA, OsloMET
PB. 4 St. Olavs Plass  
0130 Oslo

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn