top of page
Image by Patrick Tomasso

Norsk Antropologisk Tidsskrift

Norsk antropologisk tidsskrift er et forum for formidling av sosialantropologisk forskning og meningsytring, og henvender seg til forskere (antropologer og andre samfunnsvitere), studenter og allment interesserte lesere. Tidsskriftet publiserer originale, empiriske og komparativt funderte artikler, debattinnlegg, bokanmeldelser, filmanmeldelser og lignende. Tidsskriftet anmelder bare verker som vedrører norsk antropologisk forskning, eller nordisk/international antropologisk forskning med norsk bidrag eller relevans. Det kommer ut med fire utgaver årlig, fordelt på to enkeltutgaver og et dobbeltnummer. Publiseringsspråket er norsk, men artikler på dansk, svensk og unntaksvis engelsk vurderes også. 

Redaktørene for perioden 2022-2024 er:

10484246_10153068234086040_6070365093693825524_o.jpg
150x200px-72dpi-kathinka-froystad-3907.jpg

Tord Larsen
Professor emeritus ved Institutt for sosial-antropologi, NTNU

Kathinka Frøystad
Professor ved religionsvitenskap, Universitetet i Oslo

Redaktør for bokanmeldelser er Marianna Betti: marianna.betti@uib.no

Om tidsskriftet:

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access) og kan leses på Idunn.no.

 

Tidsskriftet er eid av Norsk antropologisk forening og utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Kontaktinformasjon:

E-postnat-redaksjon@antropologi.org

For mer info: https://www.idunn.no/nat 

Adresse:

Norsk antropologisk tidsskrift
Att: Kathinka Frøystad,
Postboks 1010 Blindern
0315 Oslo

Artikler om NAT:

bottom of page