Bli medlem!

Som medlem i Norsk Antropologisk Forening kan du være med på en engasjert, ivrig fagmiljø samtidig som du er med skape interesse for- og blest om antropologer som yrkesgruppe.

Som medlem får du...

Mulighet for å være knyttet til eget fagmiljø. 


Lead Coordinator av Why the World Needs Anthropology konferanse 2019, Pardis Shafafi, sa under avslutningen: “I don’t know of any people that love their subject as much as anthropologists do”. Uten tvil er det mange antropologer som uttrykker at de mister sine røtter når de går ut i arbeidslivet. Ved å bli medlem kan man fortsette å få faglig påfyll etter endt utdanning og føle seg knyttet til et miljø.


Ved å bli medlem kan man også utveksle erfaringer fra arbeidssøking og arbeidslivet med andre som har lik bakgrunn som deg. 


I tillegg kan det å være et aktivt medlem gi muligheter for å skape nettverk og kontakter i mange yrker der antropologer er representert.

Antronytt: Informasjon i form av månedsbrev, nettside og Facebook gruppe.


Gjennom månedsbrevet får du eksklusive nyheter om faglige muligheter, som blant annet informasjon om tidsskrifter, konferanser og arbeidsgrupper som er åpne for papers eller posters der du kan fremheve din egen forskning og/eller arbeid. 


Vår hjemmeside er antropologiens ansikt utad til Norge. Her samler vi informasjon om hvor man kan utdanne seg, hvor det forskes antropologi, og om forretninger som tilbyr antropologiske tjenester. I tillegg kan du lese innhold om antropologi i praksis, antropologiens faghistorie i Norge, og se bilder fra forskjellige feltarbeid.


Facebook gruppen får du daglige oppdateringer om antropologer i offentligheten i Norge. Her har du også mulighet til å dele dine tanker og diskutere samfunnsrelevante temaer med andre antropologer.  (Og ja, selv om man ikke trenger å være med i foreningen for å kunne være med på Facebookgruppen, men ved å være medlem så bidrar du til at vi fortsetter å lage og dele interessant innhold.)

Eksklusiv tilgang til arrangementer


Naf satser på å skape flere møtesteder for antropologi samt utvide muligheten for digital deltakelse. Som medlem får du 1) tidlig tilgang til å melde deg på arrangementer med begrenset plass, 2) rabatt på disse arrangementer, 3) gratis digitalt deltakelse.

Innflytelse på foreningens utvikling og aktiviteter


Som medlem i foreningen får du gjennom din deltakelse i og stemme ved årsmøte påvirke hvordan organisasjonen utvikler seg.


Samtidig får du som medlem hjelp og støtte til å arrangere egne antropologiske arrangementer som for eksempel debatter, frokostseminarer, og workshops. 

Støtte foreningen


Gjennom din medlemskontingent får du støtte opp om vårt arbeid med å fremme sosialantropologi som fag og yrke.


I 2020 satser vi på å lage mer audiovisuell innhold til når fysiske møter ikke blir mulige. Med din bidrag kan vi fortsette med den planen.

 

Som student får du også...


Norsk Antropologisk Forening bidrar med kompetanse for at instituttene skal arrangere karriere seminarer for sine studenter.


Som nyutdannet sosialantropolog fra sosialantropologisk institutt på UiO og UiB vil du få tilbud om ett års gratis medlemskap etter bestått master. Medlemskapet trer i kraft første kalenderår etter fullført studium. Det eneste du trenger å gjøre er å sende mail med opplysningene til naf@antropologi.org.

Fyll ut skjemaet for å melde deg inn i Norsk Antropologisk Forening ved å trykke her.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn