top of page
Penn og mapper

Forum for Etikk i Etnografisk Forskning 

FEEF er en norsk komite for forskningsetikk i etnografi. Komiteens mandat er å drive fagpolitisk arbeid og opplysningsvirksomhet for å fremme fagets egenart innen forskningsetikk og lovreguleringer av innsamling, lagring og formidling av etnografisk materiale.

Etiske retningslinjer fra våre søsken-organisasjoner

American Anthropological Association (AAA) sine prinsipper: 

Anthropological Ethics - Learn and Teach (americananthro.org)

ASAs etiske retningslinjer:

Ethical Guidelines for Good Research Practice

ASAs uttalelse om GDPR:
EASA’s Statement on Data Governance in Ethnographic Projects

Forumets medlemmer

Leder og sekretær:

førsteamanuensis Camilla Hansen & prof. Sidsel Roalkvam

Prof. Elisabeth L`orange Fürst 

Prof. Halvard Vike

Prof. Mari Rysst

Førsteamanuensis Jan Ketil Simonsen

Forsker II Ragnhild Elise Johansen

bottom of page