top of page
Penn og mapper

Forum for Etikk i Etnografisk Forskning 

FEEF er en norsk komite for forskningsetikk i etnografi. Komiteens mandat er å drive fagpolitisk arbeid og opplysningsvirksomhet for å fremme fagets egenart innen forskningsetikk og lovreguleringer av innsamling, lagring og formidling av etnografisk materiale.

Publiserte artikler

Se temanummer om forskningsetikk i

NAT årgang 31, nr. 3

Etiske retningslinjer fra våre søsken-organisasjoner

American Anthropological Association (AAA) sine prinsipper: 

Anthropological Ethics - Learn and Teach (americananthro.org)

ASAs etiske retningslinjer:

Ethical Guidelines for Good Research Practice

ASAs uttalelse om GDPR:
EASA’s Statement on Data Governance in Ethnographic Projects

Forumets medlemmer

Leder og sekretær:

Førsteamanuensis Camilla Hansen & professor Sidsel Roalkvam

Professor emerita Elisabeth L`orange Fürst 

Førsteamanuensis Gitte Koksvik

Professor Halvard Vike

Professor Mari Rysst

Professor Jan Ketil Simonsen

Forsker I Ragnhild Elise Johansen

bottom of page