top of page
Banner i bruk til web_final.png

Antropologikonferansen 2023: Omveltninger

Vi lever i omveltninger – pågående og forventede, planlagte og uforutsette. I Norge og rundt om i verden preges folks liv av landskapsendringer og klimaendring, krig og konflikt, kunstig intelligens og ny teknologi, energiomstilling og økonomisk kollaps. Dette er livsomveltninger,  samfunnsomveltninger, endringer i omgivelser og i grunnlaget for levesett, og ofte skjer flere omveltninger i komplekse samspill. Mange lever også i forventning, håp eller frykt, med usikkerhet som forestillingsramme rundt livet og fremtiden. I årets konferanse ønsker vi å utforske antropologiens mange bidrag til å forstå en samtid preget av omveltninger.

Omveltninger handler om tid. De kan være brå og de kan være langsomme. Omveltninger kan skje raskt, men de kan samtidig være kulminasjonen av lange gradvise prosesser. De kan se ut som hendelser, men kan samtidig utløse kaskader med ringvirkninger som strekker seg over lang tid. Mange lever med følgene og ettervirkningene av tidligere omveltninger, for eksempel fra katastrofale kataklysmer som kolonialismen. Og mange lever i fremtidens lange skygge, hvor livsvilkår og levesett kan føles som de er på randen av noe nytt og ukjent. I omveltninger settes det nye og det vedvarende på spissen. De kan la oss rette fokus mot samtidens sammenviklede temporaliteter. 

 

Omveltninger handler om forbindelser og brudd. De skjer sjelden adskilt og isolert, men heller som uforutsigbare effekter som forvikler seg gjennom systemer og nettverk. Omveltninger kan bryte forbindelser – mellom mennesker, mellom mennesker og sted og mellom mennesker og andre arter – og de kan være impulser til nye koblinger og nye sosiale formasjoner. I omveltningenes tvetydige rom kan det oppstå både felleskap og splittelse. Her kan forskjeller komme til syne, men her kan folk også samle seg i vanskelige situasjoner, skape nye allianser og nye måter å dele goder og byrder. Som felles historiske øyeblikk strekker omveltninger seg fra det globale til det kroppslige. Omveltninger er samtidig nære og personlige og kollektive og delt. 

 

Vi inviterer antropologer fra alle sektorer, inkludert studenter, til å sende inn bidrag inspirert av spørsmål som oppstår rundt omveltninger og hva som preger en verden i omveltning. Vi tar imot forslag både til åpne arbeidsgrupper og arbeidsgrupper som allerede har deltakere.

Forslag til arbeidsgrupper, maks 400 ord, sendes på e-post til naf2023@konferanser.ntnu.no

Frist for innsending er 5. juni! Husk å presisere hvem som er leder og kontaktperson for sesjonen.

 

Vi åpner for innsending av bidrag til arbeidsgrupper etter at disse har blitt valgt ut. Mer info kommer i midten i juni.

Viktige datoer

5. juni

Forslag til arbeidsgrupper

13. juni

Tilbakemelding

11. august

Forslag til innlegg i arbeidsgrupper

18. august

Tilbakemelding

31. oktober

Ordinær betalingsfrist for alle deltagere (med og uten innlegg)

24. november

Siste-liten-betalingfrist (tilleggsgebyr +600kr)

30. nov - 1. des

Konferansedager

Registreringen åpner 25. august, 2023.

Praktisk informasjon

Konferansen holdes på Scandic Nidelven, Trondheim

Mer informasjon kommer! 
Ta gjerne kontakt på e-post: naf2023@konferanser.ntnu.no hvis du har spørsmål.

Onsdag 29. november, kvelden før konferansens første dag, vil det være mulig å delta på et kombinert faglig og sosialt arrangement. Det kan være lurt å tenke på dette når du bestiller reise og overnatting. Vi kommer med mer informasjon straks konferanseprogrammet er på plass.

Kontaktinformasjon til arrangementskomité finnes på NTNUs arrangementsside.

Om NAF-konferansene

Konferansen er en unik anledning for etablerte antropologer så vel som for masterstudenter til å presentere innlegg. Konferansen er derfor en strålende anledning til å presentere egne forskningsprosjekter og til å diskutere faglige og fagpolitiske problemstillinger! NAF-konferansen har alltid et overordnet tema, og ulike arbeidsgrupper belyser forskjellige aspekter innenfor det overordnede tema. Hvert konferanse åpnes med en æresforelesning av en anerkjent antropolog. Deretter veksler programmet mellom plenumsforedrag, arbeidsgrupper og debatt. NAFs årsmøtet avholdes også under konferansen, der alle medlemmer i foreningen er velkomne til å delta med sin stemme. Mer informasjon om tidligere årsmøter og årsmøteprotokollene finner du her

bottom of page