Om oss...

Norsk antropologisk forening (NAF) ble stiftet i 1980 og er en medlemsorganisasjon for antropologer, masterstudenter i antropologi og andre med høyere utdanning som arbeider innenfor antropologiske felt.

Foreningen arbeider aktivt for å skape et bredest mulig nettverk mellom antropologer i ulike yrkesgrupper, både innenfor og utenfor universitets- og høyskolemiljøene. 

NAF er ikke en fagforening, men bidrar til faglig utveksling. Foreningen arrangerer konferanser hvert år, utgir fagtidsskriftet Norsk antropologisk tidsskrift og administrerer hjemmesiden.

Styret 2020 består av:

 

Styreleder: Elisabeth Fosseli Olsen (KPMG)
Styremedlem: Gard Ringen Høibjerg (INN)

Styremedlem: Kenneth Bo Nielsen (UiO)

Styremedlem: Kristine Fauske (Integreringstenesta, Voss herad) 

Styremedlem: Sissel Egden (OsloMet)

Styremedlem: Synnøve Bendixsen (UiB)

Styremedlem: Trond Waage (UiT)
Redaktør, NAT:  Ada Engebrigtsen (OsloMet)

Redaktør, NAT:  Peter I. Crawford (UiT)

Ansatte:

Sekretær: Magali Courtade (UiO)

 

Hjemmesiden ble til med hjelp av Sverre Reiten.
 

Har du tilbakemelding eller spørsmål?

Kontakt oss på naf@antropologi.org

© 2023 by Train of Thoughts. Proudly created with Wix.com