Om oss...

Norsk antropologisk forening (NAF) ble stiftet i 1980 og er en medlemsorganisasjon for antropologer, masterstudenter i antropologi og andre med høyere utdanning som arbeider innenfor antropologiske felt.

Foreningen arbeider aktivt for å skape et bredest mulig nettverk mellom antropologer i ulike yrkesgrupper, både innenfor og utenfor universitets- og høyskolemiljøene. 

NAF er ikke en fagforening, men bidrar til faglig utveksling. Foreningen arrangerer konferanser hvert år, utgir fagtidsskriftet Norsk antropologisk tidsskrift og administrerer hjemmesiden.

Styret 2022 består av:

 

Styreleder: Tone Danielsen, Høyskolen Kristiania (2022-2024)

Styremedlem: Carla Dahl Jørgensen, NTNU (2022-2024)

Styremedlem: Bente Sundsvold, UiT (2022-2024)
Styremedlem: Gard Ringen Høibjerg, NAV (2019-2022)

Styremedlem: Kenneth Bo Nielsen, UiO (2019-2022)

Styremedlem: Kristine Fauske, formannskapssekretær, Porsanger kommune (2019-2022)

Styremedlem: Sissel Egden, OsloMet (2019-2022)

Styremedlem: Martin Eggen Mogseth, UiB (2022)

Styremedlem: Elise Johansen, ASA (2022)

Styremedlem: Camilla Hansen, NEKE (Norsk Etikk-komité for Etnografi)  (2022-2024)

Redaktør, NAT: Tord Larsen

Redaktør, NAT: Kathinka Frøystad

Ansatte:

Sekretær: Helene Dahl

 

Hjemmesiden ble til med hjelp av Sverre Reiten.