Om oss...

Norsk antropologisk forening (NAF) ble stiftet i 1980 og er en medlemsorganisasjon for antropologer, masterstudenter i antropologi og andre med høyere utdanning som arbeider innenfor antropologiske felt.

Foreningen arbeider aktivt for å skape et bredest mulig nettverk mellom antropologer i ulike yrkesgrupper, både innenfor og utenfor universitets- og høyskolemiljøene. 

NAF er ikke en fagforening, men bidrar til faglig utveksling. Foreningen arrangerer konferanser hvert år, utgir fagtidsskriftet Norsk antropologisk tidsskrift og administrerer hjemmesiden.

Styret 2020 består av:

 

Styreleder: Elisabeth Fosseli Olsen, Executive Innovation in Development Consultancy (2018-2021)
Styremedlem: Gard Ringen Høibjerg, NAV (2019-2022)

Styremedlem: Kenneth Bo Nielsen, UiO (2019-2022)

Styremedlem: Kristine Fauske, formannskapssekretær, Porsanger kommune (2019-2022)

Styremedlem: Sissel Egden, OsloMet (2019-2022)

Styremedlem: Synnøve Bendixsen, UiB (2019-2022)

Styremedlem: Trond Waage, UiT (2018-2021)
Redaktør, NAT:  Ada Engebrigtsen, OsloMet (2018-2021)

Redaktør, NAT:  Peter I. Crawford, UiT (2018-2021)

Ansatte:

Sekretær: Magali Courtade (UiO)

 

Hjemmesiden ble til med hjelp av Sverre Reiten.
 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn