top of page
velkommen_3.jpeg

Antropologikonferansen

Konferansen er en unik anledning for etablerte antropologer så vel som for masterstudenter til å presentere innlegg. Konferansen er derfor en strålende anledning til å presentere egne forskningsprosjekter og til å diskutere faglige og fagpolitiske problemstillinger! NAF-konferansen har alltid et overordnet tema, og ulike arbeidsgrupper belyser forskjellige aspekter innenfor det overordnede tema. Hvert konferanse åpnes med en æresforelesning av en anerkjent antropolog. Deretter veksler programmet mellom plenumsforedrag, arbeidsgrupper og debatt. NAFs årsmøtet avholdes også under konferansen, der alle medlemmer i foreningen er velkomne til å delta med sin stemme. 

Tidligere konferanser:

naf2021_md.jpg

Konferansen 2021: Polarisering

NAF-konferansen 2021 ble avholdt 25.-26. november i Bergen.​

Se bilder fra konferansen her

Se stream av årsmøtet 2020 her:

Antronett-konferanser

I 2005 arrangerte Norsk antropologisk forening for første gang en etter- og videreutdanningskonferanse for sosialantropologer som arbeider utenfor akademia. Konferansen heter Antronettkonferansen og ble arrangert i 2005, 2006 og 2007. Nå har Antronettkonferansen blitt etablert som et fast arrangement annethvert år. Neste Antronettkonferanse går av stabelen høsten 2009, nærmere bestemt onsdag 7. oktober og torsdag 8. oktober. Programmet er ikke fastsatt enda, men hold av datoen allerede nå.

Antronettkonferansen fokuserer på å oversette antropologisk kunnskap til en mer arbeidslivsorientert kunnskap. I tillegg ønsker vi å formidle hva som skjer på forskningsfronten innenfor ulike tema. Antronettkonferansen er en unik mulighet til å møte antropologer fra ulike yrkesgrupper, og sannsynligheten for at du finner noen som arbeider innen et felt som er relevant for deg selv, er stor. 

Konferansens fokus er dialog. Vi håper å etablere en arena som egner seg til å skape gode faglige dialoger mellom antropologer som jobber på ulike fronter, og som praktiserer faget på ulike måter. Det norske antropologiske miljøet er langt mer variert enn før, og mye av de spennende erfaringene og innsiktene som er skapt gjennom de mange ulike måtene å praktisere faget på, har ikke blitt tatt godt nok vare på. Dialogen mellom antropologer med svært ulike erfaringer vil utvilsomt bidra til å løfte faget, vår identitet og vår evne og vilje til å bruke faget på nye og utradisjonelle måter.

Tidligere konferanser har blitt arrangert i:

2011  Oslo

2010  Trondheim

2009  Bergen

2008  Oslo

2007  Tromsø

2006  Trondheim

2005  Bergen

2004  Oslo

bottom of page