Ny forskningsgruppe i UiT: EA:RTH

Froskningsgruppen "Ethnographic Action: Researching Transformations of Humans and Environment on a Disrupted Planet" fokuserer på hvordan mennesker og økosystemet påvirkes av globale prosesser.


Les mer om forskningsgruppen her: https://uit.no/research/earth.


Har du tilbakemelding eller spørsmål?

Kontakt oss på naf@antropologi.org

© 2023 by Train of Thoughts. Proudly created with Wix.com