top of page

Vi gratulerer Rosalind Dyveke Dale med tildelingen av NAFs feltarbeidstipend 2023

NAFs feltarbeidstipend deles ut for første gang denne våren, og i år har vi gleden av å tildele stipendet på 30 000 kr til Rosalind Dyveke Dale som bidrag til hennes feltarbeidprosjekt "Family, Religion, and Gender in The Context of Small Businesses in the Urban City of Hebron".

Hebron er en palestinsk by som ligger på den okkuperte Vestbredden som er preget av høy arbeidsledighet og fattigdom. Hit skal Rosalind reise på feltarbeid for å forske på hvordan palestinere i små bedrifter takler ulike utfordringer. Disse utfordringene kan være knyttet til omdømme og aksept, uenighet mellom familiemedlemmer i bedriften, kvinner i arbeidslivet, religiøs tilstedeværelse på arbeidsplassen, utfordringer på grunn av den israelske okkupasjonen, dårlig lederskapserfaring og økonomiske vanskeligheter. Rosalind er motivert av det faktum at det meste av den antropologiske forskningen i Palestina har fokusert på motstand mot den israelske okkupasjonen og/eller den palestinske identiteten. Det er minimalt med antropologisk forskning som tar for seg økonomien på Vestbredden, og derfor ønsker hun å bidra til å fylle dette kunnskapshullet gjennom sitt forskningsprosjekt.


Stipendkomiteen i år bestod av Jon Harald Sande Lie (NUPI) og Bente Sundsvold (UiT) og under kan du lese deres begrunnelsen for tildelingen:


Norsk antropologisk forenings feltarbeidsstipend for 2023 tildeles Rosalind Dyveke Dale ved Institutt for sosialantropologi (UiB), for gjennomføring av prosjektet «Family, Religion and Gender in the Context of Small Businesses in the Urban City of Hebron”. Beslutningen er fattet av en vurderingskomite bestående av Bente Sundsvold (UiT) og Jon Harald Sande Lie (NUPI). Gjennom feltarbeid i Hebron og deltagende observasjon som tar utgangspunkt i å bo sammen med en familie, så vil Rosalind Dyveke Dale utforske hvordan palestinere i små bedrifter håndterer utfordringer knyttet til omdømme og aksept, uenighet innad i familiebedrifter, forholdene for kvinner i arbeidslivet og betydningen av religion for arbeidsplassen. Masterstudentens bakgrunn for å utføre studiet er solid, og prosjektet framstår i høy grad gjennomførbart. Dale har allerede innpass i en familie, og har gjennom to tidligere opphold i Hebron kjennskap til både kontekst, byen og språk. Deltagende observasjon vil suppleres med semistrukturerte intervjuer for å få innblikk i et større utvalg av småbedrifter i Hebron. Studien bidrar både til feltet økonomisk antropologi i en kontekst hvor eksisterende antropologisk forskning i stor grad har fokusert på palestinsk identitet og motstand mot israelsk okkupasjon. Komiteen fremhever at NAF-stipendet vil være avgjørende for at Rosalind Dyveke Dale vil kunne gjennomføre studien som planlagt. Komiteen vil også berømme kandidaten for å søke mot å «fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon som én av sine viktigste forskningsmetoder», slik kriteriene for NAF-stipendet lyder.

Vi gratulerer Rosalind så mye og ønsker henne lykke til på feltarbeidet hennes!

Comments


bottom of page