top of page

FEEFs debattprogram: Forskningsetikkens omveltninger og handlingsrom

Det nærmer seg årskonferansen i Trondheim. Forum for etikk i etnografisk forskning (FEEF) har på konferansens siste dag, fredag 1. desember, flere spennende debatter og sesjoner.FEEFs program er som følger:


14:00- 15:50: Forskningsetikkens omveltninger og handlingsrom


EUs personvernregulativ (GDPR) og Etnografiens handlingsrom


Innføringen av EUs personvernregulativ (GDPR) i 2018 har ført til uro og bekymring i vårt fagmiljø. Uroen knytter seg til betydningen en opprettholdelse av lovverket vil kunne ha for vår forskningspraksis - det etnografiske feltarbeid. Forskningsmiljøene våre møter sterke forventinger ved institusjonene til at «loven følges og når «loven følges» oppleves en tydelig ensretting av vår forskningspraksis. Det etnografiske prosjektet passer rett og slett ikke inn. I denne sesjonen diskuterer vi de faglige og ikke minst de fagpolitiske utfordringene vi står ovenfor. Har vi et handlingsrom innenfor GDPR til å sikre vår faglige praksis? Hvordan ser det ut? Hvilket ansvar ligger i utdanning- og forsknings-institusjonene for å skape et slikt handlingsrom og hvilket ansvar har den enkelte forsker?14.00-14.25: Sidsel Roalkvam: Etisk og metodisk bevissthet. En refleksjon over det etnografiske handlingsrom


14.25-14.35: Halvard Vike: Kommentar.


Plenumsdebatt: Etnografiens handlingsrom

14.40-14.50: Elisabeth L´orange Fürst: Byråkratisering av etikk

14.50-15.00: Nerina Weiss: Samtykke i en kontekst av krig og konflikt

15.00-15.10: Maria Kartveit: Samtykke og det etnografisk multimediearkiv-prosjektet


15.15-15.50: Fagpolitiske utfordringer - etiske retningslinjer i etnografisk forskning - hvordan tar vi arbeidet videre?

10 min: Torgeir Kolshus, Instituttleder SAI/ UIO

10 min. Synnøve K.N. Bendixsen, Instituttleder UIB

10 min: Tverrfaglig utfordringer

Mari Rysst, Høgskolen i Innlandet

Camilla Hansen, OsloMet


Plenums debatt.

Comments


bottom of page