top of page

Axel Sommerfelts feltarbeid

2008 gjorde Jan Ketil Simonsen og Rune Flikke et intervju med Axel Sommerfelt til NAFs faghistorieprosjekt.


I den forbindelse har foreningen nå mottatt bilder fra Sommerfelts feltarbeid blant konzoene i Ruwenzorifjellene i Uganda som gir et helt unikt og flott, svart/hvitt innblikk i Sommerfelts feltarbeid. Da Sommerfelt ble arrestert, fengslet, og deportert fra Sør Rhodesia (se intervjuet), ble alle hans fotografier og negativer fra feltarbeidet i Uganda konfiskert av de sørrhodesiske myndighetene. Han hadde imidlertid sendt noen få kontaktkopier hjem til Norge. Ann Christine Eek, tidligere fotograf ved Etnografisk Museum i Oslo, avfotograferte senere kontaktkopiene.


Intervjuet kan du lese her.


Landsbyen Kicimba hvor Axel gjorde feltarbeid. Landsbyen ligger på ca. 2500 meter over havet. Varmluften fra dalen (ca. 900 m.o.h.) som stiger opp langs dalsidene danner skyer omtrent på denne høyden, og landsbyen har bortimot 300 regndager i året.


Axels hytte i landsbyen.


Gammel og ny byggeskikk; runde og firkantede hytter. Til høyre i bildet sees en sirkelformet kornbinge.


Axel i sitt arbeidsværelse hjemme på Nordstrand. (Foto: Jan Ketil Simonsen)


Kvinner stamper korn. I forgrunnen sees skinnet av en ape Axel hadde skutt. Skinnet soltørkes. Konzoene lagde vesker av apeskinn som de solgte på markedet nede i dalen.


Kvinner som kommer hjem fra markedet nede i dalen. På markedet solgte de blant annet hvete og poteter som det var mulig å dyrke i høyden hvor landsbyen ligger.


En tilfeldig ansamling av landsbybeboere.


Snorkeramikk er et håndverk blant kvinnene. Her samles gress for brenningen. I bakgrunnen sees en hytte i tradisjonell Konzo byggeskikk.


En ung mann med musikkbue.


Comments


bottom of page