top of page

ANTRO+KUNST, TEKNOLOGI OG VITENSKAP

Vi i NAF lader opp til konferansen, og har derfor jobbet hardt for å lage et Antropologi+ arrangement til dere. Antro+arrangementet vil bli holdt kvelden før konferansen offisielt braker løs, og holdes på Litteraturhuset i Trondheim, den 29.november, kl. 18:30 - 22:00 (Adresse: Sellanraa Bok og Bar, Kongens gt 2).Hva er "Antropologi+"?

Antropologi kommer i flere nyanser og derfor har Norsk Antropologisk Forening laget Antropologi+ - en faglig seminarrekke som fokuserer på å styrke faglig utveksling og utforsking av det antropologiske nedslagsfeltet. Vi ønsker å utforske hva antropologer jobber med og hva som er det særegne med antropologien i møtet med konkrete problemstillinger og andre fagfelt. Antropologi+ er en plattform for erfaringsutveksling for antropologer og andre interesserte som jobber tverrfaglig og praktiserende, og vi inviterer til debatter med våre kollegaer fra relevante fagfelt.ANTRO+KUNST, TEKNOLOGI OG VITENSKAP

Kunst og vitenskap kan begge forstås som metoder for å tolke og representere virkeligheten. De avdekker og omformer det som er gitt, og begge tar i bruk, og man kan kanskje si belager seg på, ulike teknologier i sitt formål. Kunsten medierer virkeligheten i en intensjonelt transformativ og ofte flertydig annenhet, og søker ikke nødvendigvis å forklare like mye som den ønsker å spørre, utfordre og utforske. Med affekt og sanselig stimuli frembringer den gjerne ubehag, sinne og sorg, men også glede, undring og nysgjerrighet. Vitenskapen, i tradisjonell forstand, vektlegger heller utvetydighet. Den vil forså og forklare i presisjon, og gjerne dele opp og isolere for å klargjøre og belyse. Den ønsker helst å mediere direkte, uten omveier. Denne (noe grovt inndelte) forskjellen vekker flere interessante spørsmål om formidling, metode og tilgjengelighet.


Samtidig har spørsmålene antropologien ofte stiller seg selv, om seg selv, utspring i en kritisk selvbevissthet som utfordrer både verdensanskuelse, erfaringsnærhet og sannhet. Kveldens samtale vil derfor utforske krysningspunktet der kunst, vitenskap og antropologi møtes. Hva går egentlig tapt, og hva vinnes i de ulike praksisene med å oversette, oppdele og presentere en virkelighet i tekst og andre sansbare uttrykksformer? I et forsøk på åpne dørene i det antropologiske huset, for å slippe kunsten inn, men også antropologien ut, inviterer vi til en kveld med poesi, musikk, billedkunst og refleksive samtaler.


For å stimulere til slike samtaler og i det hele tatt vekke tanken, byr vi på en kort omvisning av utstillingen Attention after Technology på Kunsthallen i Trondheim (https://kunsthalltrondheim.no/no/utstillinger/attention-after-technology), samt diktopplesning av Maria Dorothea Schrattenholz og musikk av Naïd Mubalegh. Etterpå snakker vi løst og fast om kunsten vi har fått erfare, de ovennevnte problemstillingene og spørsmål som har dukket opp underveis. Vi samles gjerne rundt noen tematisk relevante bøker som vi har til utstilling gjennom kvelden.


Vel møtt!Comments


bottom of page