top of page

Antropologi i næringslivet

Her er en liste over forretninger som tilbyr antropologiske tjenester.

BYANTROPOLOGENE

Byantropologene AS jobber for menneskefokusert by- og stedsutvikling. Deres hovedfokus er å forstå koblingene mellom folk og steder, og å se hvordan fysiske steder også er sosiale steder.

Du kan lese mer om Byantropologene på www.byantropologene.no.

Og følg arbeidet deres på Facebook og Instagram @byantropologene

EXECUTIVE INNOVATION IN DEVELOPMENT CONSULTANCY

Siden 2020 har Executive Innovation in Development Consultancy hjulpet multilaterale institusjoner og bistandsorganisasjoner med å innovere og forbedre metoder, strategier og tilnærminger for å nå verdens bærekraftsmål. De tilbyr en rekke etnografiske funderte tjenester innen innovasjon.

Du kan lese mer om Executive Innovation in Development Consultancy på https://www.olseninnovation.no/

KLIMAANTROPOLOGEN

Sosialantropolog Tessa van der Staak arbeider for å gjøre det lettere for folk å leve og velge klimavennlig ved å være med å utvikle systemer, tjenester og produkter som legger til rette for dette. Hun kombinerer sosialantropologiske metoder med verktøy fra UX design, og gjennomfører studier om praksiser knyttet til klima- og miljøspørsmål. Hun arbeider videre med formidling om disse temaene i form av foredrag og workshops.

Du kan lese mer om Klimaantropologen på www.klimaantropologen.no
Og følge arbeidet hennes på Facebook og Instagram @klimaantropologen

SOSIALANTROPOLOG IVAR HAUGSTAD

I en årrekke har Ivar Haugstad holdt foredrag, kurs og ledet prosesser for både privat og offentlig sektor. Han deler raust sine perspektiver, metoder og praktiske verktøy relatert til samarbeid, organisasjonskultur og omstilling.

I 2016 ga han ut boken "Kunsten å virke sammen på jobb. Perspektiv og praktiske verktøy" på eget forlag.

Du kan lese mer om Ivar Haugstad på www.antropolog.no

bottom of page