top of page
Form

Stipendiatstillinger

Her publiserer stipendiatstillinger relevant for antropologistudenter. Om du har en stilling du ønsker at vi promoterer her, send oss en epost på naf@antropologi.org

01

Göteborgs_universitet_-_huvudbyggnaden.jpg

Doktorand i socialantropologi – med fokus på antropologisk praxis på arbetsplatser

"Ämnet socialantropologi vid institutionen för globala studier utlyser en doktorandtjänst med inriktning på antropologisk praxis på arbetsplatser i Norden. Den stora majoriteten av dem som har en examen i antropologi gör karriär utanför akademin. Där använder de antropologiska kunskaper och färdigheter inom en rad olika sektorer på arbetsmarknaden: offentliga institutioner, privata företag och icke-statliga organisationer."

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 15.02. 

02

Doktorand i socialantropologi – med fokus på kulturarv och hållbarhet

"Ämnet socialantropologi vid institutionen för globala studier utlyser en doktorandtjänst med inriktning på kulturarv och hållbarhet (geografiskt fokus är öppet). (...) Vi välkomnar projektförslag som bygger på kvalitativa, etnografiskt baserade studier av processer som inbegriper problem eller strategier relaterade till kulturarv och hållbarhet. Projekten kan knyta an till kulturarv i bred bemärkelse, från informella kulturarvspraktiker i vardagen till formellt historiebruk, drivna av till exempel museer, kulturarvsinstitutioner, lokalsamhällen, sociala rörelser eller näringsliv." Les mer om stillingen her.  Søknadsfrist er 15.02.

Göteborgs_universitet_-_huvudbyggnaden.jpg

03

Kjeller_berekraft_edited.jpg

MSCA Postdoctoral Fellow 2023 - calls for expression of interest in Pandemic studies

"We are seeking proposals for research on the COVID-19 pandemic or historical pandemics of influenza or other diseases. We hereby invite top-class researchers of any nationality, who have a PhD degree and maximum eight years of research experience after having obtained their PhD degree, to apply for the EU-funded Marie Sk?odowska Curie Action Postdoctoral Fellowship (call HORIZON-MSCA-PF-2023) to conduct research at OsloMet for a period of two years." Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 31.01. 

04

Researcher on climate mitigation and decision making

"CICERO’s current research on this topic includes analysis of uncertainties and biases in IPCC mitigation scenarios, mitigation trade-offs and risks, the use of scenarios to inform decision making and stress-testing in the public and private sector, and the evolution of scenario results and key assumptions over time."

Les mer om stillingen her.  Søknadsfrist er 15.02. 

Screenshot 2022-12-06 at 16.33.22.png

05

UIO-Logo (1).png

PhD research fellowship at Centre for Development and the Environment (SUM)

"Include – research centre for socially inclusive energy transition and Centre for Development and the Environment (SUM), University of Oslo (UiO), are inviting applications for a three-year PhD research fellowship, with a possible additional fourth year. Include is a research center for socially inclusive energy transitions, consisting of five research partners in Norway and Durham University in the UK" 

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 12.02. 

06

Stipentiat ved sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen

"Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei stilling som stipendiat ved sosialantropologisk institutt. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, kor 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet." Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist er 06.03. 

Uni-Bergen-emblem.png

07

Kjeller_berekraft_edited.jpg

Stipendiat til Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern

"Vi lyser nå ut en frittstående stipendiatstilling, der søkere bes utforme forslag til sitt eget doktorgradsprosjekt. I seksjonen forsker vi på oppvekst og familieliv. Vi retter særlig oppmerksomheten mot posisjoner som kan oppfattes som sårbare eller utsatte, i lys av hva som oppfattes som vanlig eller normalt. Forskningsprosjektene våre omfatter ulike nivåer og sektorer av samfunnet, som individers og gruppers livssituasjon, velferdsinstitusjoner og -tjenester, politikk og lovverk." Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 30.01. 

08

PhD research fellowship - Inclusion in civil society through children and youth sports

"The Faculty of Social and Health Sciences at Inland Norway University of Applied Sciences (INN) invites applications for a sociological, anthropological, or social scientific PhD research fellowship. This PhD emphasizes children and youth’s upbringing and socialization. It does so by means of the theoretical toolkit of cultural sociology and sports sociology about civil society and social inequality." Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist er 05.02. 

inn_logo_hoved_svart_rgb.png

09

vid-oslo-studiested-diakonhjemmet.1800x1028.jpg

Ph.D. Research Fellowships in Theology and in Religious Studies

"VID Specialized University offers up to five 100 % positions as a Ph.D. Research Fellow in the areas of Theology and of Religious Studies. Theology at VID aims also at preparing students for work in Churches in Norway and abroad. For this reason, we welcome Ph.D. projects that are relevant both from an academic and an ecclesial perspective."

 Les mer om stillingen her.  Søknadsfrist er 15.02. 

bottom of page