Form

Stipendiatstillinger

Her publiserer stipendiatstillinger relevant for antropologistudenter. Om du har en stilling du ønsker at vi promoterer her, send oss en epost på naf@antropologi.org

Kjeller_berekraft_edited.jpg

01

Stipendiatstilling ved Senter for Profesjonsstudier

"Senter for profesjonsstudier på OsloMet har ledig en åremålsstilling som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning på senterets forskningsfelt, og som har en mastergrad innen sosialantropologi eller lignende. 

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 31.09. 

02

Stipendiatstillinger innen digital samfunnsvitenskap

"By og regionforskningsinstituttet og Digital samfunnsvitenskap på NIBR utlyser stipendiatstillinger. By og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt. Stipendiatstillingen innen digital samfunnsvitenskap vil passe for deg/dere som har sterk kvantitativ metodekompetanse, gjerne i skjæringspunktet mellom social science og data science " 

Les mer om stillingen her.  Søknadsfrist 13.09.

Kjeller_berekraft_edited.jpg
6622b5d4-ace8-4d62-883d-45369df9b54c.jpeg

03

Postdoktor i kjønnsforskning

"Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i kjønnsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Stillingen er tilknyttet Senter for kjønnsstudier og er ledig fra 1. januar 2023".

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 21.10.

04

Stipendiat i organisasjon og ledelse, UiT

"Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en stilling som stipendiat i organisasjon og ledelse innen temaet "Tjenestedesign (service design) som virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor". 

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 30.09.

Screenshot 2022-05-11 at 11.07.52.png