Form

Stipendiatstillinger

Her publiserer stipendiatstillinger relevant for antropologistudenter. Om du har en stilling du ønsker at vi promoterer her, send oss en epost på naf@antropologi.org

Uni-Bergen-emblem.png

01

UiB utlyser stipendiatstilling

"Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei stilling som stipendiat ved Institutt for sosialantropologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, kor 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet."

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 15.05. 

02

UiB utlyser stipendiatstilling

"Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei stilling som stipendiat ved Institutt for sosialantropologi, knytt til forskingsprosjektet «Automation shift in the maritime sector of the offshore oil and gas industry: assessing risk and safety, protecting labor»  (ASMOG), finansiert av Norges forskningsråd (NFR, MAROFF-programmet) og med varigheit frå 2021 til 2025." Les mer om stillingen her. Søknadsfrist er 15.05

Uni-Bergen-emblem.png
Screenshot 2022-05-11 at 11.07.52.png

03

UiT søker stipendiat i prosjektet «Pakistansk folkemedisin i bruk blant Oslo-bosatte pakistanske innvandrere i Norge"

"Stillingen er for en periode på tre år og er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål". Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist er 15.05.