Video-podcast: Episode 2 - Feltarbeid i Stillehavet, mannskulter, og beredskap - med Thorgeir Kolshu

For hver podcast episode vi lager, lager vi også en kortere versjon i video-format.


Se et utdrag fra episode 2, hvor Thorgeir Kolshus forteller blant annet om hvordan Vanuatu har blitt pårvirket av pandemien.
Recent Posts

See All

Har du tilbakemelding eller spørsmål?

Kontakt oss på naf@antropologi.org

© 2023 by Train of Thoughts. Proudly created with Wix.com