top of page

Signe Howell stipend 2020

Signe Howells feltarbejdsstipend 2020 tildeles Biak Tha Sung Siang Pum ved Sosialantropologisk institt, UiO, for hendes MA-projekt om demokratisering og demokratiforståelser blandt unge Chin i Myanmar. Afgørelsen er truffet af en komite bestående af Tereza Kuldova (OsloMet) og Kenneth Bo Nielsen (UiO), med Ada Engebrigtsen (OsloMet) som supplerende vurderingsinstans.


I sin afgørelse har komiteen lagt vægt på at projektet er originalt og selvstændigt, med en tydelig og operationaliserbar problemstilling. I tillæg er det valgte felt – både tematisk og regionalt – relativt uudforsket. Selv om projektet ikke endnu er eksplicit forankret i en specifik antropologisk forskningstradition vurderer komiteen, at det er fuld af potentiale og kan føre til ny og vigtig indsigt. Biak Tha Sung Siang Pum behersker desuden det lokale sprog og er dermed i stand til at gennemføre et klassisk sprog-baseret etnografisk feltarbejde med deltagende observation af længere varighed. Hun har desuden opnået gode karakter under uddannelsesforløbet og har vist god gennemføringsevne.


Komiteen vil også fremhæve, at tildelingen af Signe Howells feltarbejdsstipend til Biak Tha Sung Siang Pum kan spille en afgørende rolle for hendes evne til at gennemføre feltarbejdet som planlagt.


Komiteen og NAF gratulerer årets vinder!

Comments


bottom of page