top of page

På fiske fra Helligvær i all slags vær

Professor emeritus Harald Beyer Broch har sendt inn disse bildene fra noen av sine feltarbeid fra 2010 og framover med nordnorske fiskere. Han har også en artikkel i NAT 3-4 2014 basert på disse feltarbeidene.


Blåkveitefisket ga også stor uer fra dypt vann, Egga utenfor Tromsøflaket.


Dagens overraskelse i fangsten. Stor hai tatt rett utenfor Helligvær i beste sommerferietid.


Lange og kalde dager i løpet av Vintertorskefisket på Malangsgrunnen.


Inn fra havet...


Lange og kalde dager i løpet av Vintertorskefisket på Malangsgrunnen,


Comments


bottom of page