top of page

Norsk Antropologisk Tidsskrift fullfinansieres ut 2023

Norsk Antropologisk Tidsskrift fullfinansieres ut 2023 gjennom ordningen "Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap"

9. oktober kunngjorde Universitetsforlaget (som gir ut Norsk Antropologisk Tidsskrift) at

28 tidsskrift har fått støtte gjennom ordningen "Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap". NAT var blant disse!


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning skriver i nettstedet Open Acess at publiseringskomitéen for hum-sam-tidsskrift arbeidet ut fra Mandat for publiseringskomiteen, og innmeldingene ble vurdert ut fra følgende kriterier:

  • tidsskriftets vitenskapelige kvalitet

  • tidsskriftets viktighet innen fagfeltet

  • tidsskriftets nasjonale profil: Tidsskriftet skal ha en norsk forfatterkrets og primært henvende seg til en nasjonal fagoffentlighet på norsk

  • tidsskriftets andel artikler på norsk: Kunnskapsdepartementet følger Nordisk ministerråds politikk med å anse norsk, svensk og dansk som jevnbyrdige språk, og praksisen gjelder også for denne ordningen

  • tidsskriftets rolle som faglig offentlighets arena

  • tidsskriftet strategiske viktighet innen hum-sam-feltet

Denne gangen var det 42 søkere, og vi er veldig stolte av at NAT ble prioritert.


Hva betyr dette for oss antropologer?


Det at NAT har fått full finansiering ut 2023 gjennom denne ordningen, noe som er en super nyheter for alle antropologer i Norge.


NAT har ikke blitt finansiert av medlemskontingent i Norsk Antropologisk Forening siden 2017 grunnet overgangen til åpen og tilgjengelig publisering. Siden da har Norsk Antropologisk Tidsskrift vært avhengig av å søke støtte gjennom andre kanaler. I 2017 ble NAT innvilget støtte gjennom CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) fram til 2020.


Den finansieringen NAT har fått nå betyr at du vil kunne fortsette å lese tidsskriftet når du vil, helt gratis på internettet uten at du må betale mer for NAF-medlemskapet ditt. Du kan lese Norsk Antropologisk Tidsskrift akkurat nå ved å følgen linken: https://www.idunn.no/nat#/last_published.


I tillegg, er dette et steg i riktig retning for antropologi som fag i Norge, da støtten gir større mulighet til å markere oss som faglig viktig og samfunnsnyttige i offentligheten.


Vi strekker ut en stor takk til Universitetsforlaget og til redaktørene Peter og Ada og sekretæren Mathilde for et solid og godt arbeid!

Comments


bottom of page