top of page

NAF konferansen 2021: Call for papersChr. Michelsen Institutt og Institutt for sosialantropologi ved Universitet i Bergen er glad for å meddele at det nå er åpnet for å sende inn bidrag til Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse 2021; Polarisering: Antropologiske undersøkelser. Vi mottok flere gode forslag til arbeidsgrupper og paneler, og en oversikt over disse er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Vennligst les gjennom temaet for konferansen, samt arbeidsgruppene før du sender inn bidrag. Dersom du vil bidra til en arbeidsgruppe eller rundebordseksjon ber vi deg om å sende et abstrakt (maks 300 ord) direkte til arrangørene av den aktuelle arbeidsgruppen. Bidrag kan sendes på alle de skandinaviske språkene og også på engelsk. Frist for innsending er 6. august.

Konferansen ønsker å nå ut til forskere, studenter og praktikere fra alle felt innen sosialantropologi.

Det er ikke mulig å delta med mer enn ett innlegg eller bidrag til arbeidsgruppene som aleneforfatter, men man kan i tillegg organisere en arbeidsgruppe, rundebordseksjon, kombinert format eller panel; lede eller være kommentator i en arbeidsgruppe.

Bidragsforslag må bestå av:

  • Tittel på innlegget

  • Navn, stilling, affiliasjon og epost-adresse til forfatter(e)

  • Ett abstrakt på maks 300 ord

Norsk antropologisk tidsskrift (NAT) har utrykt interesse for bearbeidede konferansebidrag til artikkelmanuskripter og vil også vurdere forslag til et temanummer i etterkant av konferansen.

Se vedlagt dokument for beskrivelse av årets tematikk og videre tidsfrister.

For mer informasjon henviser vi til konferansens hjemmeside:


 

The Department of Social Anthropology, University of Bergen, and Chr. Michelsen Institute (Norway) are happy to announce that the call for papers is now open for the forthcoming Norwegian Anthropology Annual Conference 2021 (Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse 2021), Polarization: Anthropological Explorations. We received a great number of workshop proposal which are made available to explore online.

Before you propose a paper, a workshop or roundtable contribution, please read the theme of the conference, and browse the workshops. To submit a paper proposal to any of the workshops listed online, please send an abstract (max 300 words) directly to the organizer(s) of that workshop. Paper proposals for the workshops and roundtables can be submitted in English or any of the Scandinavian languages. The deadline for paper proposal is 6th of August.

The conference is open to researchers, students, scholars, applied anthropologists, and practitioners from all fields of social and cultural anthropology.

Please note that an individual must not make more than one solo-authored paper proposal or workshop/roundtable contribution (although they may also convene one workshop, roundtable, combined format or panel; or be a discussant or chair in one panel).

A paper proposal must consist of:

  • a paper/contribution title

  • the name/s, position/s, affiliation/s and email address/es of author/s

  • an abstract no longer than 300 words

After the conference, Norsk antropologisk tidsskrift (NAT) will be interested in article submissions and will also consider proposals for a Special Issue.

Please find enclosed a description of this year’s topic and further deadlines.

Comments


bottom of page