top of page

Bind to i norsk antropologis faghistorie


Norsk antropologisk forening har siden 2006 arbeidet med et prosjekt med arbeidstittelen «Faghistorieprosjektet». Frem til 2016 ble det publisert ett eller to intervjuer i året i Norsk Antropologisk Tidsskrift med dem som kunne sies å utgjøre de to første generasjonene i faget. Nå er nesten alle intervjuene digitalisert og å finne under Faghistorieprosjektet.


Hvordan skal vi nå skrive neste «bind» i faghistorien? Intervjueformatet har fungert godt, så det er ønskelig å bruke også i fortsettelsen. Så har det skjedd endringer, en ny generasjon har kommet til, antropologene har beveget seg bredt ut i det norske samfunn, det er nye forestillinger om genealogi, og vi kommuniserer digitalt og i sosiale medier. Disse endringene, og kanskje andre også, må det nye bindet reflektere.


I 2023 er hovedspørsmålet derfor utformingen av bind to. I 2024 og fremover når faghistorien har funnet formen, kan det bli produsert nytt innhold. Årsmøtet i foreningen satte av noen midler til prosjektet, men det vil i hovedsak være avhengig av frivillig innsats. Første skritt blir en podcast med Halvard Vike, initiativtaker til første bind, og Benedicte Brøgger, initiativtaker til bind to. Faghistorieprosjektet er også meldt inn som tema på årskonferansen i Trondheim høsten 2023.Benedicte Brøgger, 14.02.23Comments


bottom of page