top of page

Artikkeltørke!Et nødrop fra redaksjonen av Norsk antropologisk tidsskrift (NAT)


For første gang i inneværende redaksjonsperiode (2019-2021) mangler vi artikler til NAT. Vi

appellerer derfor til gode kolleger om at se efter i skrivebordsskuffene eller bakerst i hjernen

om ikke det skulle ligge noe der fort kan omarbeides til en spennende NAT-artikkel. Vi

mangler 2-4 artikler til nr. 2-2021, og derfor er det jo en ganske fin sjanse for at få ut en

artikkel veldig rask!


Samtidig vil Ada I. Engebrigtsen og Kirsten Danielsen være redaktører på et tematisk dobbeltnummer (3/4-2021) om alder og aldring, og artikler til dette er også

meget velkomne.


Som vanlig skal artikler helst være på norsk/skandinavisk, men vi kan også akseptere enkelte

på engelsk.


Artikkelforslag innsendes til: nat-redaksjon@antropologi.org. Forfatterveiledning


På forhånd takk fra redaktørene!


Ada I. Engebrigtsen (OsloMet) og Peter I. Crawford (UiT)

ความคิดเห็น


bottom of page