top of page

Utsatt til 2021 - Årskonferanse tar nå i mot abreidsgruppeforslag

Årskonferanse tar nå i mot abreidsgruppeforslag


Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, og Chr. Michelsen Institutt ønsker velkommen til Norsk antropologisk forenings årskonferanse Polarisering: Antropologiske undersøkelser, Bergen 3.-4. september 2020. Vi inviterer alle interesserte til å sende inn arbeidsgruppeforslag til årskonferansen innen 15. mars 2020.


Konferansen ønsker å nå ut til forskere, studenter og praktikere fra alle felt innen sosialantropologi. Arbeidsgruppeforslag og presentasjoner kan sendes inn på skandinavisk språk eller engelsk. Vi ønsker både arbeidsgruppeforslag som allerede inneholder bidrag til arbeidsgruppen, samt arbeidsgruppeforslag som vil invitere åpent til bidrag. Vi er også interessert i alternative arbeidsgruppeformer enn de mer tradisjonelle (f.eks. rundebordsdiskusjoner, debatter, diskusjoner av konsepter, prosesser og praksis på arbeidsplassen).


Norsk antropologisk tidsskrift (NAT) har utrykt interesse for bearbeidede konferansebidrag til artikkelmanuskripter og vil også vurdere forslag til et temanummer i etterkant av konferansen.


Arbeidsgruppeforslag (maks 400 ord) kan sendes til nat2020@uib.no


Vi åpner opp for innsending av bidrag til åpne arbeidsgrupper etter at disse har blitt valgt ut.


For mer informasjon, vennligst se hjemmesiden til konferansen: https://www.uib.no/antro/133278/%C3%A5rskonferanse-i-norsk-antropologisk-forening

Коментарі


bottom of page