top of page

Årets artikkel i Betwixt & Between er kåret

På Årskonferansen 2021 ble Fartein Hauan Nilsens artikkel "Kvifor vert folk ásatrúarmenn" kåret til årets beste artikkel i Betwixt & Between i 2020. Sammen med prisen for beste NAT-artikkel , deles denne prisen ut hvert år for å fremheve studenter som gjør et fremragende antropologisk arbeid.

Hederlig omtale B&B Juryen har valgt å gi en hederlig omtale til en av artikkelen i årets studenttidsskrift, Betwixt & Between. Forfatteren har presentert en modig tekst og et viktig bidrag til antropologisk forskning, tenkning og ikke minst tilstedeværelse i felt. Artikkelforfatteren har på en beundringsverdig måte skrevet en klar, tydelig og tankevekkende tekst om egne felterfaringer og opplevelser av kjønn og seksuell trakassering i sitt antropologiske feltarbeid. Frida Vassvik har skrevet en banebrytende artikkel med sitt bidrag «CIAO BELLA - En fortelling om seksuell trakassering på feltarbeid». Juryen håper at artikkelen hennes blir brukt i fremtidig metodeundervisning og at den bidrar til videre refleksjon og analyser av dette viktige teamet i forhold til antropologisk metode og kunnskapsdannelse. Årets vinner B&B Årets vinner er en velskrevet artikkel med grundig og innsiktsfull analyse som juryen mener bør nå et større publikum og som vi mener vil være velegnet for videre publisering i NAT. Forfatteren integrerer på en svært god måte historiske kilder, egne feltarbeidsobservasjoner og et rikt utvalg fra faglitteraturen i en overbevisende og nyansert analyse. Artikkelen er basert på feltarbeid blant Islendere som søker seg til den nyreligiøse bevegelsen Åsatru. Artikkelen gir et generøst bilde av de Åsåtruende og deres opplevelse av det meningsfulle ved bevegelsen samtidig som den viser hvordan fenomenet er knyttet til større spenninger og tendenser i moderne samfunn. Nilsen tar leseren med gjennom islandske nasjonalmyter og nyliberalistisk selvforbedringslogikk, innom New-Age miljøet på 1960- og 70-tallet, turistbutikker i Reykjavik, Håvamål og teorier om risikosamfunnet i en helhetlig fortelling som samtidig formidler at dette er et fenomen best forstått fra mange forskjellige vinkler. Alt i alt er dette en balansert analyse og et godt bidrag til forståelsen av nyreligiøse bevegelser og det moderne livs spenninger. Juryen gratulerer Fartein Hauan Nilsens artikkel som årets vinner av Betwixt and Between.

Commentaires


bottom of page