Penn og mapper

Forum for Etikk i Etnografisk Forskning 

FEEF er en norsk komite for forskningsetikk i etnografi. Komiteens mandat er å drive fagpolitisk arbeid og opplysningsvirksomhet for å fremme fagets egenart innen forskningsetikk og lovreguleringer av innsamling, lagring og formidling av etnografisk materiale.