Image by Damian Zaleski

Jobbsøkertips for antropologer

Her kan du lese om hva du kan jobbe som med antropologi-utdanning, hvor du kan lete etter stillinger, 

Wmalinowski_trobriand_isles_1918.jpeg

Hva jobber antropologer med?

Antropologi er en generalist-utdannelse (i motsetning til spesialist) der man danner seg kunnskaper som kan utnyttes på mange ulike felt. Det finnes derfor ikke ett svar på hva man kan bli. Antropologer jobber i alle deler av samfunnet – men gjerne med en annen stillingstittel som f.eks. rådgiver, konsulent, prosjektleder, koordinator, eller saksbehandler.

Skrive mer om hvilke deler av samfunnet antropologer jobber i:

-

-

-

-

-

-

Sjekk ut vår fane Antropologi i praksis der du kan lese intervjuer med ulike antropologer i Norge.

Sjekk også ut disse bøkene ved å klikke på coveret: 

9781003087359.webp
9781350147133.jpeg
9780141983226.jpeg
9781611329506.jpeg

Hvordan finne antropologjobbene?

Det er vanskelig å finne aktuelle stillinger når du ikke bare kan søke på "antropolog" i søkefeltet. Vi har samlet et par ressurser for å gjøre det enklere:

Når du søker etter stillinger, prøv å søk etter generelle titler som "samfunnsviter", og  "samfunnsvitenskap". Husk også har du kan bruke filtrene på siden. Prøv også å søke etter interessefelt som bærekraft, miljø, digitalisering, lederskap, eller turisme for å finne interessante stillinger.

Image by KOBU Agency
 

Hvordan ordlegge antropologikompetansen?

Øv på å sette ord på kompetanse, erfaringer og personlighetstrekk.

Som universitetsstudent lærer du å ...

 • Disiplinere din egen hverdag

 • Sjonglere mellom studier, deltidsjobb,
  verv,
  sosiale aktiviteter osv.

 • Håndtere mye informasjon på en gang
  ...og sette det i system

 • Forholde deg til komplekse problemstillinger
  ...og formidle dem på en forståelig måte

 • Skrive godt

 • Jobbe analytisk

 • Tenke kritisk

I deltidsjobb eller med verv lærer du å ...

 • Vise at du er pålitelig! At du møter presis, tar beskjeder, gjør det du skal,

 • Tilegner deg ny lærdom, får ansvar

 • Være effektiv, høflig, takle stress, sosial, serviceinnstilt, målrettet, fleksibel ...

 • Samhandle med ulike målgrupper: sjefen, gjester, medarbeidere, samarbeidspartnere, offentligheten m.m.

 • Koordinere, rekruttere, promotere, søke, planlegge, arrangere, evaluere

 • Knytte kontakter og nettverk

Som antropologistudent blir du ekstra god til å ...
◦ Trekke ut sentrale poeng og argument –
studieprogrammet har mye pensum!
◦ Trekke på forskningsbasert kunnskap om og fra hele
verden
◦ Sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter
◦ Tilegne deg en holistisk forståelse og se ulike
perspektiver
◦ Vi tenker ikke i modeller!
◦ Gå inn i nye situasjoner uten å generalisere eller ha
forutinntatte idéer

 
Image by Leone Venter

Tips til søknadsskriving:

Forberedende: 

 • Vurder om du er kvalifisert for stillingen:
  -Du er kvalifisert for mer enn du tror så sant det ikke er klare kvalifikasjoner du ikke fyller.

 • Bruk søknadsutlysningen aktivt
  -Hva tror du de søker etter og hvorfor?

 • Les deg opp på arbeidsgiveren:
  -Vis at du kjenner til arbeidet deres i søknadsteksten. 

 • Ikke utsett søknadskrivingen til siste dag før fristen.

Skriveprosessen:

 • Hvorfor skal de velge deg?
  - Fokuser på hvorfor du er bra for dem, ikke hvorfor stillingen er bra for deg.

 • Ikke bare skriv du er interessert -vis hvordan og hvorfor! 

 • Ikke nevn ting som allerede står i CVen
  -gjentakelse er sløsing av plass som kan utnyttes bedre. 

 • Jobb med språket og med å få avsnittene til å flyte
  -Prøv å unngå å starte alle setningen på lik måte.

Vurder teksten:

 • Få en venn til å lese. Være en konstruktiv og kritisk leser for andre.

 • Brukt ressurser rundt deg! Karrieresenteret UiO tilbyr søknadssjekk og intervjutrening!

 • Når du har et utkast, gå systematisk igjennom
  utlysningen og se om du har dekket kvalifikasjoner og
  egenskaper.

 • Husk: Du kan skrive verdens beste søknad, og likevel ikke
  bli kalt inn på intervju!

 
 

Tips til jobbintervjuet:

Mange gode ressurser på spørsmål. Karrieresenterets f.eks.​

Utnytt tiden du får til å introdusere deg:

De fleste intervjuere starter med at å be deg si litt om deg selv. Forbered deg på forhånd hva du ønsker å si så du får brukt denne tiden effektivt. Vis personligheten din og ta dem gjennom litt av ditt liv. 

Eks: Ja, jeg heter Anna. Jeg er født og oppvokst her i Oslo og bor for tiden på St. Hanshaugen. Som jeg skrev så har jeg en mastergrad i antropologi, men jeg startet faktisk med å studere til å bli sykepleier etter videregående. Jeg har alltid visst at jeg ønsket å jobbe med mennesker, men det tok litt tid før jeg skjønte at jeg var mer interessert i å jobbe med mennesker og relasjoner på et mer analytisk nivå. Gjennom studiene har jeg også vært veldig engasjert i flere foreninger og var på utveksling i 2019 fordi jeg var opptatt av å gjøre det meste ut av studietiden. Ellers på fritiden så er jeg opptatt i 

Begrunn argumentene dine. Tenk (1) argument, (2) eksempel på hvorfor dette argumentet stemmer, og (3) hvorfor dette er relevant for stillingen.

Påstand:

Jeg er sterk faglig.

Eksempler:

 • God til å formulere meg

 • Finne det essensielle

 • Flink til å strukturere tiden min godt og holde meg til tidsfrister.

Relevans for jobben som søkes på (gjerne knyttet opp til arbeidsoppgavene som listes: 

Jobbintervju