top of page

Cecilia Salinas

Postdoktor

Cecilia G. Salinas er postdoktor&nbsp;i forskningsprosjektet&nbsp;<a href="https://www.sv.uio.no/sai/forskning/prosjekter/privatlivets-grenser/om-prosjektet/">Privatlivets Grenser: sosialitet og tilhørighet i digitale&nbsp;hverdagsliv</a>,&nbsp;som er finansiert av Norges forskningsråd. Du kan lese om hennes prosjekt om sosiale medier og tilhørighetsspolitikk her:&nbsp;<a href="https://www.sv.uio.no/sai/forskning/prosjekter/privatlivets-grenser/del-3-sosiale-medium-og-tilhoyrslepolitikk/index.html">“Hvilke rolle&nbsp;spiller&nbsp;den digitale teknologien i utforming av tilhørighetspolitikken i kulturfeltet?”&nbsp;</a></p>
<p class="font_8">Salinas har en doktorgrad i sosialantropologi&nbsp;ved Universitetet i Oslo i 2017. I forbindelse med doktorgraden gjennomførte hun et feltarbeid i et biosfære-reservat i Misiones, Nordøst Argentina. Hun studerte hva som skjer når internasjonal miljø- og klimapolitikk blir satt i verk i fjerntliggende områder og effektene på skogen og den lokale befolkningen den er ment å verne.</p>
<p class="font_8">I hennes postdoktorprosjekt følger hun opp noen tematikker fra<a href="https://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/abstract_sai_websider_engelsk.pdf"> PhD-arbeidet</a>&nbsp;- som politikk, identitet og tilhørighet - men denne gangen i en norsk digital kontekst.</p>
<p class="font_8">Salinas er i tillegg utdannet ved kunstskole Lomas de Zamora, Buenos Aires (Argentina) og har vært student ved&nbsp;<em>Bruchion Art Institute&nbsp;</em>under ledelse av Jan Valentin Sæther. Hun er derfor interessert i skjæringspunktet mellom kunst og antropologi i forskningsprosessen. Under feltarbeidet for postdoktorprosjektet har hun laget en serie digitale kollager som inngår i en vandrende utstilling med navn&nbsp;<em>ART</em>ivisme.</p>
<p class="font_8">Forskningsprosjektet Privatlivets grenser&nbsp;samarbeider med Norsk Teknisk Museum (NTM)&nbsp;i form av en utstilling som&nbsp;åpner&nbsp;i slutten av 2022. Salinas er kontaktpersonen for utstillingen&nbsp;og samarbeider tett med kurator Henrik Treimo og hans team ved NTM.</p>

Cecilia Salinas

Verdensdel: 

Latin-Amerika, Europa

Land:

Uruguay, Argentina, Norge

Tema:

Miljø, Dekolonialisering, Politikk, Kunst, Mangfold, Urbefolkning

bottom of page