top of page

Faglitteratur

På denne siden legges det ut titler på norske antropologibøker etter hvert som de gis ut.

Har du utgitt en bok eller en antropologisk film i år? Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Bøker fra 2017

Halvard Vike, Heidi Haukelien 2017: Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad.

Studien beskriver psykoterapi, slik den foregår på Modum Bad, som en sosial prosess innenfor den kulturelle konteksten av velferdsstaten. Forfatterne hevder at den kulturelle konteksten er en del av psykoterapien. Boka har syv kapitler. Disse kan leses hver for seg eller kronologisk, men boka har ingen kronologisk struktur.

Se bokanmeldelse fra NAT her: https://www.idunn.no/nat/2019/01/

Knut Christian Myhre: Returning Life. Language, Life Force and History in Kilimanjaro.
Berghahn. ISBN  978-1-78533-665-2  eISBN 978-1-78533-666-9

Jon Schackt 2017: Slektskap, familie og kjønn. Antropologiske perspektiver.
Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202447892'

Bøker fra 2016

Marie Louise Seeberg, Elzbieta M. Gozdziak (red) 2017: Contested Childhoods: Growing up in Migrancy.

Springer. ISBN 978-3-319-44610-3

Bøker fra 2015

Aspen, Ravn & Røyrvik (red) 2015. Det Skapende Mennesket: Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press.

ISBN: 978-82-304-0173-6

Ingjerd Hoem: Languages of Governance in Conflict. Negotiating Democracy in Tokelau.

ISBN 9789027202963

Marianne Lien 2015: Becoming Salomon.Agriculture and the Domestication of a Fish. UCPRESS EDU.

ISBN: 9780520280571

Knut Nustad 2015 Creating Africas: Struggles over Natures, Conservation and Land. London: Hurst Publishers

Bøker fra 2014

Anne Birgitte Leseth & Silje Tellmann 2014 Hvordan lese kvalitativ forskning? En antropolog og en sosiolog om metode. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Engebretsen, Elisabeth L. 2014 Queer women in urban China: An ethnography. London and New York: Routledge Publishers.

Kalland, Arne: Hval og Hvalfangst på Vestlandet 1600-1910. Novus: Oslo.

ISBN13 9788270997886

Remme, Jon Henrik Ziegel 2014 Pigs and Persons in the Phillippines. Human - Animal Entanglements in Ifugao Rituals. Lexing on Books.

ISBN: 9780739190418

Bangstad, Sindre 2014 Anders Breivik and the rise of Islamophobia. London: ZED Books.

ISBN: 978-1-78360-008-3.

Blanes, Ruy Llera: A prophetic trajectory: ideologies of place, time and belonging in an Angolan religious movement. New York: Berghahn Books.

ISBN: 978-1-78238-272-0.

Fosshagen, Kjetil: Arab Spring: Uprisings, Powers, Interventions. New York: Berghahn Books.

ISBN: 978-1-78238-465-6.

Kapferer, Bruce: 2001 and counting: Kubrick, Nietzsche, and Anthropology. Prickly Paradigm Press, 2014. Prickly Paradigm Press.

ISBN: 9780984201051.

Bøker fra 2013

Rasmussen, Anders Emil: Manus canoes: skill, making, and personhood in Mbuke Islands. Oslo: Kon-Tiki Museum. ISBN: 978-82-92967-04-1.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=141645407&kid=biblio

Sørbø, Gunnar M. og Abdel Ghaffar M. Ahmed (red.): Sudan divided : continuing conflict in a contested state. New York: Palgrave Macmillan. ISBN: 978-1-137-33823-5.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=133366189&kid=biblio

Forlagsside: http://us.macmillan.com/sudandivided/GunnarMS%C3%B8rb%C3%B8

Grønseth, Anne-Sigfrid (red.): Being human, being migrant : senses of self and well-being. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-78238-045-0.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=13347674x&kid=biblio

Forlagsside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=GronsethBeing

Hylland-Eriksen, Thomas: Fredrik Barth: en intellektuell biografi. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02232-1.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=133082369&kid=biblio

Forlagsside: http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Cmellom-fortolkning-og-forklaring.html

 

Schneider, Arnd and Christopher Wright (red.): Anthropology and art practice. London: Bloomsbury. ISBN 978-0-85785-179-6.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=132833476&kid=biblio

Forlagsside: http://www.bloomsbury.com/uk/anthropology-and-art-practice-9780857851796/

Bøker fra 2012

Jon Schackt 2013: A people of stories in the forest of myth. Teh Yukuna of Miritiparana

ISBN 978-82-7099-742-8, 271 pp.

Sajjad, Torunn Arntsen 2012  Genetisk veiledning av pakistansknorske familier. Unipub (Akademika).

Knudsen, Are J. og Michael Kerr (red.): Lebanon: after the Cedar Revolution. London: Hurst. ISBN: 9781849042499.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=121668746&kid=biblio

Forlagside: http://www.hurstpublishers.com/book/lebanon/

 

Rugkåsa, Marianne: Likhetens dilemma : om sivilisering og integrasjon i den velferdsambisiøse norske stat. Oslo: Gyldendal. ISBN 9788205427037

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=130000493&kid=biblio

Forlagsside: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Samfunnsfag/Sosialantropologi/Likhetens-dilemma 

 

Susanne Brandtstädter, Peter Wade and Kath Woodward (red.): Rights, cultures, subjects and citizens. London: Routledge. ISBN 0415631270.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=12388893x&kid=biblio

Forlagsside: http://www.routledge.com/books/details/9780415631273/

 

Sieder, Rachel og John-Andrew McNeish (red.): Gender justice and legal pluralities: Latin American and African perspectives. Oxon: Routledge. ISBN: 978-0-415-52606-7, ib.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=122612426&kid=biblio

Forlagsside: http://www.routledge.com/books/details/9780415526067/

 

Andersson, Mette, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad og Viggo Vestel: Kritiske hendelser - nye stemmer: politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215018232

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=111276004&kid=biblio

Forlagsside: http://www.universitetsforlaget.no/boker/boker_som_kommer/katalog?productId=46786692

 

Melhuus, Marit: Problems of Conception: Issues of Law, Biotechnology, Individuals and Kinship.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=122562607&kid=biblio

Forlagsside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=MelhuusProblems

 

Krohn-Hansen, Christian: Making New York Dominican: Small Business, Politics and Everyday Life.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=122239342&kid=biblio

Forlagsside: http://www.upenn.edu/pennpress/book/15038.html

 

Wikan, Unni: Resonance: beyond the words. University of Chicago Press.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=121110125&kid=biblio

Forlagsside: http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/R/bo14365441.html

 

Bringslid, Mary Bente (red.): Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=121695840&kid=biblio 

Forlagside: http://www.spartacus.no/sap/index.php?ID=Bok&counter=649

 

Eriksen, Thomas Hylland: Det som står på spill. Oslo: Aschehoug. ISBN 978-82-03-25445-1.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=11493987x&kid=biblio

Forlagsside: http://www.aschehoug.no/barnogungdom/barn/katalog?productId=61531767

Neumann, Cecilie Basberg og Iver Neumann: Forskeren i forskningsprosessen: en metodebok om situering. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 978-82-02-36640-7

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=120904020&kid=biblio

Forlagsside: http://server9.nymedia.no/forskeren-i-forskningsprosessen/neumann-cecilie-basberg/neumann-iver-b/9788202366407

 

Alghasi, Sharam, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen: Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 978-82-02-38655-9.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=121310205&kid=biblio
Forlagsside: http://www.cappelendammakademisk.no/akademisk/product-detail.action?id=161822

Bangstad, Sindre, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner (red.): Sekularisme – med norske briller. Oslo: Unipub. ISBN: 9788274775367.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?kid=biblio&cmd=reload&pid=114843902
Forlagsside: http://www.unipub.no/boker/sekularisme-%E2%80%93-med-norske-briller

 

Tronvoll, Kjetil og Tobias Hagmann (red).: Contested power in Ethiopia: traditional authorities and multi-party elections. (African social studies series, nr. 27) Leiden: Brill.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?kid=biblio&cmd=reload&pid=115048278
Forlagsside: http://www.brill.nl/contested-power-ethiopia

 

Hessen, Dag O. og Thomas Hylland Eriksen: På stedet løp: konkurransens paradokser. Oslo: Aschehoug.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=114806594&kid=biblio
Forlagsside: http://www.aschehoug.no/fakta/historie/katalog?productId=59147760

 

Nielssen, Hilde: Ritual imagination: a study of tromba possession among the Betsimisaraka of Eastern Madagascar. Leiden : Brill, 2012.
ISBN: 978-90-04-21524-5.

Forlagsside: http://www.brill.nl/ritual-imagination
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=113880251&kid=biblio

 

McNeish, John-Andrew and Owen Logan (red.): Flammable societies: studies on the socioeconomics of oil and gas. London: Pluto Press, 2012. ISBN: 978-07-45-33117-1

Forlagsside: http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745331171&
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=120128217&kid=biblio

 

Neumann, Iver B. og Thomas Ugelvik (red.): Mat/viten: tekster fra kunnskapens kjøkken. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01824-9

Forlagsside: http://www.universitetsforlaget.no/boker/samfunnsvitenskap/sosialantropologi/katalog?productId=46788699
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=111276411&kid=biblio

 

Gulbrandsen, Ørnulf The state and the social: state formation in Botswana and its precolonial and colonial genealogies. Oxford: Berghahn Books. ISBN: 978-0-85745-297-9

Forlagsside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=GulbrandsenState (kommer i februar)BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=120180294&kid=biblio

Bøker fra 2011

Knudsen, Are J. og Sari Hanafi (red.): Palestinian refugees: identity, space and place in the Levant. London: Routledge. ISBN: 9780415580465.

BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=102814090&kid=biblio

Forlagsside: http://www.routledge.com/books/details/9780415580465/

 

Anderson, Astrid: Landscapes of relations and belonging: body, place and politics in Wogeo, Papua New Guinea. Oxford: Berghahn Books. ISBN: 978-1-84545-775-4.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=110502027&kid=biblio
Forlagsside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=AndersonLandscapes


Eriksen, Thomas Hylland: Søppel: avfall i en verden av bivirkninger. Oslo: Aschehoug. ISBN: 9788203292538
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=102759782&kid=biblio
Forlagsside: http://www.aschehoug.no/fakta/historie/katalog?productId=48240686

Eriksen, Thomas Hylland    og Hans Erik Næss (red.) Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Oslo: Unipub. ISBN: 978-82-7477-528-2.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=112232892&kid=biblio
Forlagsside: http://www.unipub.no/node/1458

Geissler, P. Wenzel og Catherine Molyneux (red.): Evidence, ethos and experiment: the anthropology and history of medical research in Africa. Oxford: Berghahn Books. ISBN: 978-0-85745-092-0
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=112666124&kid=biblio
Forlagsside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=GeisslerEvidence

Howell, Signe og Aud Talle (red.): Returns to the field: multitemporal research and contemporary anthropology. Indiana University Press. ISBN: 978-0-253-35676-5.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=120179946&kid=biblio
Forlagsside: http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=783894

Hviding, Edvard og Knut M. Rio (red.): Made in Oceania: social movements, cultural heritage and the state in the Pacific. Oxon: Sean Kingston.  ISBN: 978-1-907774-06-5.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=11450881x&kid=biblio
Forlagsside: http://www.seankingston.co.uk/publishing.html

Jacobsen, Christine M.: Islamic traditions and Muslim youth in Norway. Leiden : Brill. ISBN: 978-90-04-17890-8.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=093407173&kid=biblio
Forlagsside: http://www.brill.nl/islamic-traditions-and-muslim-youth-norway

Lien, Inger-Lise: I bakvendtland: kriminelle liv. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215018850.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=113927185&kid=biblio
Forlagsside: http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi/katalog?productId=54217731

Longva, Anh Nga og Anne Sofie Roald (red.): Religious minorities in the Middle East: domination, self-empowerment, accomodation. Leiden: Brill. ISBN: 978-90-04-20742-4.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=113880324&kid=biblio
Forlagsside: http://www.brill.nl/religious-minorities-middle-east

Neumann, Iver B.: Tilbake til Durkheim: staten og antropologien. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215017679.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=11133201x&kid=biblio
Forlagsside: http://www.universitetsforlaget.no/boker/samfunnsvitenskap/katalog?productId=38507465


Røyrvik, Emil A.: The allure of capitalism: an ethnography of management and the global economy in crisis. Oxford: Berghahn Books. ISBN: 978-0-85745-185-9
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=112238769&kid=biblio&basket=blaBasket
Forlagsside: http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=RoyrvikAllure

Six-Hohenbalken, Maria og Nerina Weiss (red.): Violence expressed: an anthropological approach. Farnham: Ashgate. ISBN: 978-0-7546-7884-7.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=112099394&kid=biblio
Forlagsside: http://www.ashgate.com/isbn/9780754678847

Hoëm , Ingjerd og Reidar Solsvik (red.): Identity matters: Movement and place. Oslo : The Kon-Tiki Museum. Occasional papers 12. ISBN: 978-82-92967-03-4.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=11489549x&kid=biblio
Forlagsside: http://www.kon-tiki.no/Published_Volumes.php.

Wilm, Johannes: Nicaragua, back from the dead? : an anthropological view of the Sandinista movement in theearly 21st century. New Left Notes. ISBN: 978-82-8198-001-3.
BIBSYS: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=114641684&kid=biblio
Forlagsside: http://newleftnotes.org/nicaragua-back-from-the-dead

 

Tilrettelagt av: Astrid Anderson.

bottom of page