top of page
Image by Sigmund

Årsmøteprotokoller

Her finner du referater fra tidligere årsmøter. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av NAF, som er velkommen til å delta med sin stemme. Årsmøteprotokollene kan lastes ned ved å klikke på ønsket år, og gir en viktig referanse for organisasjonens beslutninger og årsmøteprosesser."

bottom of page