Andre ressurser

WCAA

Norsk antropologisk forening er medlem av World Council of Anthropological Associations. WCAA gir ut en samling artikler årlig som er åpent for alle, dette tidsskriftet består av faglitteratur fra hele verden. 

http://www.wcaanet.org/dejalu/index.shtml