Andre ressurser

WCAA

Norsk antropologisk forening er medlem av World Council of Anthropological Associations. WCAA gir ut en samling artikler årlig som er åpent for alle, dette tidsskriftet består av faglitteratur fra hele verden. 

http://www.wcaanet.org/dejalu/index.shtml 

Har du tilbakemelding eller spørsmål?

Kontakt oss på naf@antropologi.org

© 2023 by Train of Thoughts. Proudly created with Wix.com